Rozwój pąków i parcha jabłoni.

Rozwój pąków i parcha jabłoni.

Na jabłoniach, na cieplejszych stanowiskach, zwłaszcza na odmianie Ligol, pojawia się już zielona tkanka młodych liści rozetowych. To o około trzy tygodnie później niż w sezonie 2020. Ponieważ tkanka ta jest już widoczna, teoretycznie może być ona infekowana przez...