Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

27 sierpnia, 2020

Dojrzałość zbiorcza Konferencji

Z prowadzonych przez nas obserwacji wynika, że zbliża się czas rozpoczęcia zbioru gruszek odmiany Konferencja.

Optimum dojrzałości zbiorczej gruszek jest krótkie, a tylko owoce zebrane w optymalnym dla nich terminie są względnie odporne na choroby fizjologiczne oraz mają największe szanse na prawidłowe dojrzewanie po wyjęciu z chłodni. Gruszki zebrane zbyt wcześnie są wrażliwe na oparzeliznę, więdnięcie oraz przebarwienia w miejscu otarć, a z kolei zebrane zbyt późno mają tendencję do rozpadu wewnętrznego oraz są bardziej podatne na uszkodzenia pod wpływem dwutlenku węgla.

Dość dobry i wciąż z powodzeniem używany w praktyce jest pomiar jędrności wykonywany penetrometrycznie, mierzonej przy użyciu trzpienia o średnicy 8 mm.

Dla odmiany Konferencja okno zbioru wyznacz jędrność o wartości 7 kG.

Również dobrym wskaźnikiem dojrzałości gruszek jest test skrobiowy, w którym wykorzystuje się barwną reakcję jodu ze skrobią zawartą w dojrzewających owocach. Test ten przeprowadza się analogicznie jak dla jabłek. Uważa się, że najlepszą jakość konsumpcyjną uzyskuje się, gdy w czasie zbiorów owoce mają zaawansowany rozkład skrobi (5-6 stopni w 10-stopniowej skali, co odpowiada zabarwieniu około 1/4 po­wierzchni przekroju gruszki traktowanej roztworem jodu w jodku potasu).

Choć zawartość ekstraktu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem dojrzałości, przyjmuje się, że w czasie zbiorów powinna być wyższa niż 10%, co sprzyja dobrej jakości owoców oraz zabezpiecza je przed przemarzaniem w chłodni. Dla odmiany ‘Konferencja’ 12% okreś­la się jako minimalną bezpieczną zawartość ekstraktu.

Indeks Streifa (nazywany też wskaźnikiem dojrzałości) oblicza się na podstawie pomiaru jędrności, ekstraktu oraz testu skrobiowego.

Streif=F/(RxS)

F — wynik pomiaru jędrności po ścięciu skórki dla trzpienia o średnicy 8 mm
R — zawartość ekstraktu w soku zmierzona refraktomet­rycznie
S — wynik testu skrobiowego wyrażony w 10 punktowej skali (1 — brak rozkładu skrobi, 10 — całkowicie rozłożona skrobia)

Indeks Streifa w czasie zbiorów Konferencji  powinien mieścić się w granicach 0,11-0,09  i nie powinien być niższy niż 0,08.

Wieloletnie obserwac­je wskazują, że w okresie normalnego dojrzewania czas potrzebny na zmianę indeksu od wartoś­ci 0,10 do 0,08, czyli czas potrzebny do zbioru w optymalnym terminie,  zwykle wynosi około 7 dni.

Parametry jaki uzyskaliśmy 26.08.2020 podczas oceny stopnia dojrzałości dla odmiany Konferencja:

  • Jędrność: 7,5
  • Test skrobiowy: 5,5
  • Cukry: 12,5
  • Streif: 0,11

Oznacza to, że Konferencja na niektórych stanowiskach może już powoli wchodzić w okno zbioru. Zaleca się rozpoczęcie indywidualnej oceny wyznaczającej stopień dojrzałości.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...