Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

27 sierpnia, 2020

Dojrzałość zbiorcza Konferencji

Z prowadzonych przez nas obserwacji wynika, że zbliża się czas rozpoczęcia zbioru gruszek odmiany Konferencja.

Optimum dojrzałości zbiorczej gruszek jest krótkie, a tylko owoce zebrane w optymalnym dla nich terminie są względnie odporne na choroby fizjologiczne oraz mają największe szanse na prawidłowe dojrzewanie po wyjęciu z chłodni. Gruszki zebrane zbyt wcześnie są wrażliwe na oparzeliznę, więdnięcie oraz przebarwienia w miejscu otarć, a z kolei zebrane zbyt późno mają tendencję do rozpadu wewnętrznego oraz są bardziej podatne na uszkodzenia pod wpływem dwutlenku węgla.

Dość dobry i wciąż z powodzeniem używany w praktyce jest pomiar jędrności wykonywany penetrometrycznie, mierzonej przy użyciu trzpienia o średnicy 8 mm.

Dla odmiany Konferencja okno zbioru wyznacz jędrność o wartości 7 kG.

Również dobrym wskaźnikiem dojrzałości gruszek jest test skrobiowy, w którym wykorzystuje się barwną reakcję jodu ze skrobią zawartą w dojrzewających owocach. Test ten przeprowadza się analogicznie jak dla jabłek. Uważa się, że najlepszą jakość konsumpcyjną uzyskuje się, gdy w czasie zbiorów owoce mają zaawansowany rozkład skrobi (5-6 stopni w 10-stopniowej skali, co odpowiada zabarwieniu około 1/4 po­wierzchni przekroju gruszki traktowanej roztworem jodu w jodku potasu).

Choć zawartość ekstraktu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem dojrzałości, przyjmuje się, że w czasie zbiorów powinna być wyższa niż 10%, co sprzyja dobrej jakości owoców oraz zabezpiecza je przed przemarzaniem w chłodni. Dla odmiany ‘Konferencja’ 12% okreś­la się jako minimalną bezpieczną zawartość ekstraktu.

Indeks Streifa (nazywany też wskaźnikiem dojrzałości) oblicza się na podstawie pomiaru jędrności, ekstraktu oraz testu skrobiowego.

Streif=F/(RxS)

F — wynik pomiaru jędrności po ścięciu skórki dla trzpienia o średnicy 8 mm
R — zawartość ekstraktu w soku zmierzona refraktomet­rycznie
S — wynik testu skrobiowego wyrażony w 10 punktowej skali (1 — brak rozkładu skrobi, 10 — całkowicie rozłożona skrobia)

Indeks Streifa w czasie zbiorów Konferencji  powinien mieścić się w granicach 0,11-0,09  i nie powinien być niższy niż 0,08.

Wieloletnie obserwac­je wskazują, że w okresie normalnego dojrzewania czas potrzebny na zmianę indeksu od wartoś­ci 0,10 do 0,08, czyli czas potrzebny do zbioru w optymalnym terminie,  zwykle wynosi około 7 dni.

Parametry jaki uzyskaliśmy 26.08.2020 podczas oceny stopnia dojrzałości dla odmiany Konferencja:

  • Jędrność: 7,5
  • Test skrobiowy: 5,5
  • Cukry: 12,5
  • Streif: 0,11

Oznacza to, że Konferencja na niektórych stanowiskach może już powoli wchodzić w okno zbioru. Zaleca się rozpoczęcie indywidualnej oceny wyznaczającej stopień dojrzałości.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Poniżej tabela z aktualnym stanem dojrzałości najważniejszych odmian jabłoni. Należy zwrócić uwagę na znaczny przyspieszenie w dojrzewaniu. W najbliższych dniach należny liczyć się z koniecznością zbioru takich odmian jak Empire, Red Jonaprince, Szampion, Red...

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

  W zależności od wieku drzew i stanowiska, rozpoczynają się zbiory Gali. Tam gdzie owoce są mniej wyrównane, pod względem wielkości lub koloru,  powinno się zastosować zbiór dwuetapowy. W wielu krajach zbiór podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy, sa to jabłka...

Terminy zbioru

Terminy zbioru

  Na podstawie prowadzonych analiz stopnia dojrzałości owoców można stwierdzić: powoli mija optymalny termin zbioru gruszek odmiany Konferencja   dojrzałość zbiorczą osiągnęła też już odmiana Lobo pod koniec tygodnia będzie można rozpoczynać zbiory jabłek odmiany...