Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

1 września, 2020

Gruszki, ochrona i przechowywanie

Przed nami kolejny deszczowy dzień. Zwracamy uwagę, że panująca pogoda wywiera coraz większy wpływ na rozwój presji ze strony chorób przechowalniczych.  W przypadku gruszek najlepsze efekty w ochronie przed degradacją podczas przechowywania zapewnia pirymetanil. Inne preparaty w ochronie przechowalniczej dla tego gatunku mają ograniczone znaczenie. Pirymetanil w przypadku gruszek wykorzystywany jest głownie w zwalczaniu patogenów z rodzaju Botrytis i Gleosporium.
Z prowadzonych obserwacji zbiór Konferencji powinien rozpocząć się w tym roku około 5 września. Należy pamiętać, że kluczowym warunkiem dla dobrego przechowania gruszek jest ich szybkie schłodzenie po zbiorze. Najlepiej od razu do temperatury –1°C, która uważana jest za optymalną dla gruszek przeznaczonych do długiego przechowywania. Jest ona tylko nieco wyższa od temperatury zamarzania gruszek, która zwykle wynosi około –1,5°C . Aby usprawnić proces schładzania gruszek, temperaturę w komorze podczas załadunku i wstępnej fazy można obniżyć do–3,0°C. Temperaturę podnosimy do –1°C natychmiast po osiągnięciu przez owoce temperatury –1°C (mierzonej w środku owocu). Ten sposób szybkiego chłodzenie poprzez utrzymywanie tak niskiej temperatury, możliwy jest tylko w obiektach posiadających precyzyjny system jej pomiaru zarówno w powietrzu, jak i w owocach, na przykład z wykorzystaniem czujników opartych na termoparach. Zaleca się, aby czas schładzania gruszek do temperatury panującej w komorze wynosił maksymalnie 2 dni. Jakiekolwiek opóźnienia w procesie schładzania owoców skracają potencjalny czas ich przechowywania. Gruszki są szczególnie wrażliwe na temperaturę i niewielkie jej wahania mogą spowodować straty przechowywanych owoców. Nadmierne obniżenie temperatury może doprowadzić do ich przemarznięcia, a podniesienie może zainicjować dojrzewanie, które będzie postępowało mimo ponownego obniżenia temperatury. Tak więc precyzyjna kontrola temperatury, niezbędna w okresie schładzania, powinna być kontynuowana przez cały okres przechowywania. Kolejny czynnik ograniczający długość okresu przechowywania gruszek to ubytek wody z owoców. Gruszki szybko tracą wilgoć, wykazując objawy zwiędnięcia, i dlatego zaleca się przechowywanie ich przy wilgotności względnej powietrza powyżej 90%. Dla zmniejszenia strat masy w czasie przechowywania gruszek można wysycić skrzyniopalety plastikowymi workami, które nie tylko ograniczają transpirację owoców, ale także mogą spowolnić ich mięknięcie.
UWAGA nie stosować tego typu rozwiązań gdy zbiór odbywa się w deszczu. Optymalny skład atmosfery przy przechowywaniu gruszek to zawartość tlenu 2–2,5% oraz CO2 0,8–1%. W takich warunkach czas przechowywania gruszek odmiany ‘Konferencja’ jest najdłuższy,  a dodatkowo, zwłaszcza w atmosferze o niskiej zawartości tlenu, znacznie lepiej zachowuje się zielona barwa podstawowa ich skórki.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...