Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

1 września, 2020

Gruszki, ochrona i przechowywanie

Przed nami kolejny deszczowy dzień. Zwracamy uwagę, że panująca pogoda wywiera coraz większy wpływ na rozwój presji ze strony chorób przechowalniczych.  W przypadku gruszek najlepsze efekty w ochronie przed degradacją podczas przechowywania zapewnia pirymetanil. Inne preparaty w ochronie przechowalniczej dla tego gatunku mają ograniczone znaczenie. Pirymetanil w przypadku gruszek wykorzystywany jest głownie w zwalczaniu patogenów z rodzaju Botrytis i Gleosporium.
Z prowadzonych obserwacji zbiór Konferencji powinien rozpocząć się w tym roku około 5 września. Należy pamiętać, że kluczowym warunkiem dla dobrego przechowania gruszek jest ich szybkie schłodzenie po zbiorze. Najlepiej od razu do temperatury –1°C, która uważana jest za optymalną dla gruszek przeznaczonych do długiego przechowywania. Jest ona tylko nieco wyższa od temperatury zamarzania gruszek, która zwykle wynosi około –1,5°C . Aby usprawnić proces schładzania gruszek, temperaturę w komorze podczas załadunku i wstępnej fazy można obniżyć do–3,0°C. Temperaturę podnosimy do –1°C natychmiast po osiągnięciu przez owoce temperatury –1°C (mierzonej w środku owocu). Ten sposób szybkiego chłodzenie poprzez utrzymywanie tak niskiej temperatury, możliwy jest tylko w obiektach posiadających precyzyjny system jej pomiaru zarówno w powietrzu, jak i w owocach, na przykład z wykorzystaniem czujników opartych na termoparach. Zaleca się, aby czas schładzania gruszek do temperatury panującej w komorze wynosił maksymalnie 2 dni. Jakiekolwiek opóźnienia w procesie schładzania owoców skracają potencjalny czas ich przechowywania. Gruszki są szczególnie wrażliwe na temperaturę i niewielkie jej wahania mogą spowodować straty przechowywanych owoców. Nadmierne obniżenie temperatury może doprowadzić do ich przemarznięcia, a podniesienie może zainicjować dojrzewanie, które będzie postępowało mimo ponownego obniżenia temperatury. Tak więc precyzyjna kontrola temperatury, niezbędna w okresie schładzania, powinna być kontynuowana przez cały okres przechowywania. Kolejny czynnik ograniczający długość okresu przechowywania gruszek to ubytek wody z owoców. Gruszki szybko tracą wilgoć, wykazując objawy zwiędnięcia, i dlatego zaleca się przechowywanie ich przy wilgotności względnej powietrza powyżej 90%. Dla zmniejszenia strat masy w czasie przechowywania gruszek można wysycić skrzyniopalety plastikowymi workami, które nie tylko ograniczają transpirację owoców, ale także mogą spowolnić ich mięknięcie.
UWAGA nie stosować tego typu rozwiązań gdy zbiór odbywa się w deszczu. Optymalny skład atmosfery przy przechowywaniu gruszek to zawartość tlenu 2–2,5% oraz CO2 0,8–1%. W takich warunkach czas przechowywania gruszek odmiany ‘Konferencja’ jest najdłuższy,  a dodatkowo, zwłaszcza w atmosferze o niskiej zawartości tlenu, znacznie lepiej zachowuje się zielona barwa podstawowa ich skórki.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Poniżej tabela z aktualnym stanem dojrzałości najważniejszych odmian jabłoni. Należy zwrócić uwagę na znaczny przyspieszenie w dojrzewaniu. W najbliższych dniach należny liczyć się z koniecznością zbioru takich odmian jak Empire, Red Jonaprince, Szampion, Red...

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

  W zależności od wieku drzew i stanowiska, rozpoczynają się zbiory Gali. Tam gdzie owoce są mniej wyrównane, pod względem wielkości lub koloru,  powinno się zastosować zbiór dwuetapowy. W wielu krajach zbiór podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy, sa to jabłka...

Terminy zbioru

Terminy zbioru

  Na podstawie prowadzonych analiz stopnia dojrzałości owoców można stwierdzić: powoli mija optymalny termin zbioru gruszek odmiany Konferencja   dojrzałość zbiorczą osiągnęła też już odmiana Lobo pod koniec tygodnia będzie można rozpoczynać zbiory jabłek odmiany...