Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

27 kwietnia, 2020

Kwitnienie jabłoni

Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 13°C na północnym wschodzie do 18°C w głębi kraju i 23°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W nocy  powinno być bez przymrozków. Temperatura minimalna od 4°C na wschodzie do 10°C na północnym zachodzie.

We wtorek w południowej połowie kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami, głównie na północy kraju, duże. W północnej połowie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C na północnym wschodzie do 25°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.

Rozpoczyna się kwitnienie jabłoni. Wprawdzie w  wielu miejscach otwarte są już pierwsze kwiaty, to nadal dominuje faza różowego pąka i balona.

Jest to okres, gdzie u drzew przyspieszane są procesy związane z zapłodnieniem. Komórki jajowe i pyłek  za chwilę rozpoczną  dojrzewanie. Kwiat szykuje się na  procesy zapylenia i zapłodnienia.

Aby doszło do zapłodnienia, po otwarciu się kwiatów, pyłek przeniesiony przez owady zapylające i przyklejony do znamienia słupka musi wykiełkować w łagiewkę pyłkową. Łagiewka, rosnąc przez kilka dni, dociera do zalążni. Transportowane w niej męskie komórki rozrodcze, zapładniają czekające w zalążni komórki jajowe.

Dobre funkcjonowanie całego procesu zależy od kilku warunków, z których najważniejsze to:

  • W sadzie występuję owady zapylające, które muszą przenieść pyłek
  • Znamię słupka musi posiadać odpowiednią wilgotność aby pyłek został przyklejony i rozpoczął kiełkowanie w łagiewkę pyłkową.
  • Pyłek musi posiadać jak największa żywotność , co zapewnia dobre odżywienie roślin
  • Łagiewka rośnie w kierunku komórek jadowych  kilka dni. Im szybszy jest ten wzrost, tym większe prawdopodobieństwo spotkania  gotowych do zapłodnienia (żywych) komórek jajowych.
  • Komórka jajowa żyje kilka dni. Im dłużej, tym większe prawdopodobieństwo,  że zdąży do niej dotrzeć łagiewka i dojdzie do zapłodnienia.

W obecnym sezonie ze względu na szkody mrozowe musimy wykonać dotykowe działania, które będą miały na celu maksymalne usprawnienie procesu zapłodnienia i zawiązania owoców.

Owady zapylające.

Ich aktywność ze względu na dość chłodną pogodę może być mniejsza. Dodatkowo, ze względu na liczne uszkodzone kwiaty, owady powinny odwiedzić ich jak najwięcej by nie pominąć tych, które ciągle są żywe. Dlatego zwłaszcza tam, gdzie straty są największe, warto rozważyć zastosowanie produktu wabiącego (Biopolin, Pollinus). W prowadzonych w ubiegłym roku obserwacjach zdecydowanie wyróżniał się Biopolin. Po jego zastosowaniu kwiaty były dwa razy częściej odwiedzane niż kwiaty nietraktowane i odwiedzane o  40% częściej odwiedzanie, niż w przypadku Pollinusa.

Znamię słupka

Aby znamię słupka było odpowiednio zwilżone, musi być gwarantowana ilość wody w glebie. Przy obecnych warunkach, jeśli nadal utrzyma się susza, niska wilgotność powietrza  i wysuszający wiatr, podczas kwitnienia nawadnianie powinno pracować praktycznie cały czas.
Za żywotność pyłku odpowiada dobre odżywienie roślin. Ważny jest zwłaszcza azot. Tuż przed kwitnieniem można zastosować dodatkowe nawożenie stosując mocznik w dawce 3-4kg/ha

Łagiewka pyłkowa

Dobre odżywienie to prawidłowe tempo wzrostu łagiewki pyłkowej.   Jednak za jej wzrost głównie odpowiada temperatura. Przy średniej dobowej na poziomie 7C , by dotrzeć do komórek jajowych łagiewka potrzebuje około 7dni. To bardzo długo i w takich warunkach często nie dochodzi do zapłodnienia. Gdy dotrze do nich łagiewka, komórki jajowe mogą być już martwe. Przy średniej dobowej temperaturze 15C,   łagiewka na tę sama drogę potrzebuje jedynie dwa dni. Zapłodnienie jest wówczas prawie pewne.

Komórki jajowe

Żywotność komórek jadowych jest  kluczowa. Im dłużej żyją, tym większa szansa, że łagiewka zdąży do nich dotrzeć. Ważne zwłaszcza jak jest chłodno i łagiewka rośnie  wolno.
Zwykle komórki jajowe żyją 5-8dni. Aby zmaksymalizować ich żywotność możemy wykonać zabieg GA4/7, Regalisem, lub amithinem.
Ponieważ GA4/7 była ostatnio kilkakrotnie stosowana i powinna być obecnie w odpowiednich ilościach w roślinach,  w tym momencie rekomendujmy ją jedynie w tych sadach jabłoniowych,  gdzie uszkodzenia są największe. Użycie gibereliny w takich sadach podyktowane jest przede wszystkim wzbudzeniem partenokarpii, czyli rozwoju zawiązków w sytuacji gdy nie dochodzi do zapłodnienia (tu względu na uszkodzenia kwiatów). Dawka GA4/7 to 0,5l/ha dla produktu 1%. Zabieg powinien być wykonany gdy otworzą się pierwsze kwiaty. Balon to za wcześnie.

GA4/7 powinna być natomiast w drugiej fazie i pod koniec kwitnienia zastosowana w gruszach. Zabieg ten nadal wspiera rozwój liści rozetowych i pomaga w partenokarpii. Dawka 0,5l/ha dla produktu 1%.

W jabłoniach, w celu wydłużenia żywotności komórek jajowych, najlepiej zastosować obecnie Regalis  na odmianach wielkoowocowych  jak Jonagoldy, Mutsu  i amithinę na pozostałe odmiany. Oba produkty stosujemy  w fazie bardzo późnego balona/otworzą się pierwsze kwiaty, w dawce 0,25kg/ha.

Jeśli nie mamy amithiny, wszędzie stosujemy Regalis.

Regalis stosowany obecnie ma za zadanie jedynie opóźnić starzenie się komórek jajowych i tylko nieznacznie wpłynie na hamowanie czerwcowego opadania zawiązków. Aby osiągnąć efekt hamowania opadania, będziemy musieli wykonać kolejny zabieg tym produktem pod koniec kwitnienia i 7-10 dni po kwitnieniu. Oba zabiegi  w dawce 0,5kg/ha.

  • Wszystkie wymienione produkty to regulatory wzrostu i powinny być stosowane przy wzrastającej temperaturze, a więc najlepsze przed południem. 
  • Są to produkty uniwersalne w mieszani z wyjątkiem nawozów borowych dla GA4/7 i nawozów wapniowych dla Regalisu.
TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...