Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

14 lipca, 2020

Mączniak jabłoni

Ponownie  wzrasta zagrożenie ze strony mączniaka jabłoni. Panujący ostatnio układ pogodowy (umiarkowane temperatury i lekkie zwilżenia, bez intensywnych opadów) sprzyjają rozwojowi tej choroby. Obserwujemy obecnie bardzo silną sporulacje zarodników, co grozi  infekcjami wtórnymi. W wielu miejscach pojawiają się  nowe objawy choroby. Zagrożone są nie tylko  młode liście, ale również nowo założone pąki , oraz liście, które nie pochodzą z nowych przyrostów, ale nie zdążyły  jeszcze wytworzyć  wystarczającej warstwy ochronnej wosków. Przy silnej presji choroba może wystąpić również na zawiązkach.

Obecnie najlepsze zabezpieczenie przed mączniakiem dają preparaty strobilurynowe. O ile w przypadku parcha ich skuteczność może być osłabiona, o tyle mączniak jest tu nadal bardzo dobrze zwalczany. Należy podkreślić, że strobiluryny nie wyniszczają już rozwiniętej choroby, a zabezpieczają przed nowymi infekcjami.

W przypadku gdy istnieje potrzeba działania poinfekcyjnego (pojawiają się nowe objawy) można zastosować Talius sad, Lunę Experience lub tebukonazol +strobiluryna. Przy mniejszej presji Topas + tebukonazolem lub sam Topas. Stosowanie obecnie triazoli czy SDHI przeciwko mączniakowi, nie jest wliczane do sumy zabiegów jakie można wykonać tymi produktami w sezonie przeciwko parchowi.

Obecnie intensywną ochronę przed mączniakiem należy prowadzić zwłaszcza w młodych sadach, tam gdzie nadal trwają przyrosty lub pojawił się przyrost wtórny oraz na odmianach wrażliwych. Jeśli to możliwe nadal należy intensywnie wycinać porażone pędy.  Zabieg ten  najlepiej łączyć z ręczną korektą zawiązków.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...