Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

13 sierpnia, 2020

Nawadnianie latem

Raz jeszcze przypominamy, że ze  względu na panujące upały, powinniśmy zawiesić wykonywanie niektórych prac w sadach jak: opryskiwania drzew, zwalczanie chwastów, koszenie trawy, cięcie letnie, przerywka owoców.

  • W przypadku opryskiwania drzew, nie jesteśmy w stanie zagwarantować jak zachowają się rośliny, na które zostały naniesione preparaty chemiczne w dniu gdy temperatura powietrza przekracza 30C. Należy również pamiętać, że w czasie upałów owoce mogą nagrzewać się do prawie 50C, co jeszcze bardziej podnosi zagrożenie wystąpienia uszkodzeń.
  • W przypadku herbicydów istnieje ryzyko  parowania ich substancji aktywnych, co może prowadzić do uszkodzeń drzew. Dotyczy to zwłaszcza regulatorów wzrostu jak MCP czy 2,4-D.
  • Wyższa trawa, nawet zaschnięta,  zatrzymuje na swojej powierzchni po nocy więcej rosy, co poprawia znacznie wilgotność powietrza w sadzie. Ważne zwłaszcza w gruszach.
  • Wykonywanie obecnie przerywki czy cięcia letniego, to olbrzymie ryzyko poparzeń słonecznych na owocach.

Panujące upały zmuszają do włączania instalacji nawodnieniowych. Należy jednak pamiętać, że intensywne nawadniania sadów jabłoniowych  w okresie wyhamowywania już wzrostu pędów  to błąd, gdyż grozi to pojawieniem się wtórnych przyrostów.

W przypadku drzew owocowych należy pamiętać, że najbardziej newralgiczne momenty jeśli chodzi o dostępność wody to początkowa wegetacja i kwitnienie, oraz letni wzrostu owoców.  W wymienionych okresach należy dbać  o odpowiednią jej dostępność. Najlepiej dokonywać wówczas oceny w oparciu o pomiary  siły ssącej gleby (im większa siła ssąca gleby, tym mniejsza zawartość wody).

Do tego celu służą tensjometry.

W przypadku jabłoni, w newralgicznych momentach (kwitnienie i okres wzrostu pędów) siła ssąca gleby nie powinna być większa niż  20-30kPa.

Okres  od połowy czerwca do połowy lipca, to czas gdy lekkie przesuszenie jest tolerowane a nawet wymagane (nie dotyczy oczywiście młodych sadów).

Ułatwia to wyhamowywanie wzrostu pędów  jabłoni bez ujemnego wpływu na finalną wielkość owoców. Wówczas siła ssąca gleby powinna oscylować w granicy  50kPa-70kPa (zjawisko stresu kontrolowanego).

Obecnie siła ssąca powinna wynosić około 40-50kPa.

Na 2-3 tygodnie przed zbiorem jeszcze bardziej intensyfikujemy nawodnienie. Wówczas siła ssąca gleby  powinna zmaleć do 30kPa.

W przypadku  gatunków pestkowych, praktycznie do zbioru owoców ciśnienie gleby nie powinno być większe niż  30kPa, a po zbiorach nie powinno przekraczać  70-80kPa.

W szkółkach i młodych nasadzeniach,  do końca lipca ciśnienie gleby nie powinno być większe  niż 30kPa. W sierpniu 40 kPa. Późnym latem i jesienią nie większe niż  60-70kPa.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...