Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

13 sierpnia, 2020

Nawadnianie latem

Raz jeszcze przypominamy, że ze  względu na panujące upały, powinniśmy zawiesić wykonywanie niektórych prac w sadach jak: opryskiwania drzew, zwalczanie chwastów, koszenie trawy, cięcie letnie, przerywka owoców.

  • W przypadku opryskiwania drzew, nie jesteśmy w stanie zagwarantować jak zachowają się rośliny, na które zostały naniesione preparaty chemiczne w dniu gdy temperatura powietrza przekracza 30C. Należy również pamiętać, że w czasie upałów owoce mogą nagrzewać się do prawie 50C, co jeszcze bardziej podnosi zagrożenie wystąpienia uszkodzeń.
  • W przypadku herbicydów istnieje ryzyko  parowania ich substancji aktywnych, co może prowadzić do uszkodzeń drzew. Dotyczy to zwłaszcza regulatorów wzrostu jak MCP czy 2,4-D.
  • Wyższa trawa, nawet zaschnięta,  zatrzymuje na swojej powierzchni po nocy więcej rosy, co poprawia znacznie wilgotność powietrza w sadzie. Ważne zwłaszcza w gruszach.
  • Wykonywanie obecnie przerywki czy cięcia letniego, to olbrzymie ryzyko poparzeń słonecznych na owocach.

Panujące upały zmuszają do włączania instalacji nawodnieniowych. Należy jednak pamiętać, że intensywne nawadniania sadów jabłoniowych  w okresie wyhamowywania już wzrostu pędów  to błąd, gdyż grozi to pojawieniem się wtórnych przyrostów.

W przypadku drzew owocowych należy pamiętać, że najbardziej newralgiczne momenty jeśli chodzi o dostępność wody to początkowa wegetacja i kwitnienie, oraz letni wzrostu owoców.  W wymienionych okresach należy dbać  o odpowiednią jej dostępność. Najlepiej dokonywać wówczas oceny w oparciu o pomiary  siły ssącej gleby (im większa siła ssąca gleby, tym mniejsza zawartość wody).

Do tego celu służą tensjometry.

W przypadku jabłoni, w newralgicznych momentach (kwitnienie i okres wzrostu pędów) siła ssąca gleby nie powinna być większa niż  20-30kPa.

Okres  od połowy czerwca do połowy lipca, to czas gdy lekkie przesuszenie jest tolerowane a nawet wymagane (nie dotyczy oczywiście młodych sadów).

Ułatwia to wyhamowywanie wzrostu pędów  jabłoni bez ujemnego wpływu na finalną wielkość owoców. Wówczas siła ssąca gleby powinna oscylować w granicy  50kPa-70kPa (zjawisko stresu kontrolowanego).

Obecnie siła ssąca powinna wynosić około 40-50kPa.

Na 2-3 tygodnie przed zbiorem jeszcze bardziej intensyfikujemy nawodnienie. Wówczas siła ssąca gleby  powinna zmaleć do 30kPa.

W przypadku  gatunków pestkowych, praktycznie do zbioru owoców ciśnienie gleby nie powinno być większe niż  30kPa, a po zbiorach nie powinno przekraczać  70-80kPa.

W szkółkach i młodych nasadzeniach,  do końca lipca ciśnienie gleby nie powinno być większe  niż 30kPa. W sierpniu 40 kPa. Późnym latem i jesienią nie większe niż  60-70kPa.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Poniżej tabela z aktualnym stanem dojrzałości najważniejszych odmian jabłoni. Należy zwrócić uwagę na znaczny przyspieszenie w dojrzewaniu. W najbliższych dniach należny liczyć się z koniecznością zbioru takich odmian jak Empire, Red Jonaprince, Szampion, Red...

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

  W zależności od wieku drzew i stanowiska, rozpoczynają się zbiory Gali. Tam gdzie owoce są mniej wyrównane, pod względem wielkości lub koloru,  powinno się zastosować zbiór dwuetapowy. W wielu krajach zbiór podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy, sa to jabłka...

Terminy zbioru

Terminy zbioru

  Na podstawie prowadzonych analiz stopnia dojrzałości owoców można stwierdzić: powoli mija optymalny termin zbioru gruszek odmiany Konferencja   dojrzałość zbiorczą osiągnęła też już odmiana Lobo pod koniec tygodnia będzie można rozpoczynać zbiory jabłek odmiany...