Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

5 sierpnia, 2020

Nawożenie doglebowe azotem

Latem nie wolno stosować ujednoliconego nawożenia azotem we wszystkich kwaterach. Jest to zabieg wymagany ale i mogący też przynieść sporo negatywnych skutków.  Dlatego podejmując obecnie decyzje o nawożeniu azotem, należy koniecznie uwzględnić takie czynniki jak:  rodzaj gleby, plonowanie, odmiana, stosowane nawożenie organiczne, cięcie korzeni.

Z analiz ziemi  jakie wykonywaliśmy ostatnio w wielu sadach wynika, że poziom dostępnego obecnie w glebie azotu waha się od 30 do 100 kg/ha. Najniższe wartości dotyczą słabych i lekkich gleb. Najwyższe wartości to te miejsca, gdzie jesienią lub wiosną stosowano substrat pieczarkowy. Na glebach średniej klasy, bez dodatkowego nawożenia organicznego, poziom azotu  utrzymuje się na poziomie 40kg/ha co dla jabłoni, u których nie cięto korzeni, jest najniższym  poziomem akceptowalności.

W przypadku grusz jest to zdecydowanie zbyt mało. U grusz minimum to wynosi obecnie  80 kg/ha azotu dostępnego w glebie.

Dlatego to w gruszach w pierwszej kolejności podejmujemy decyzje o nawożeniu uzupełniającym azotem.

W porównaniu z jabłoniami u grusz ryzyko przeazotowania jest zdecydowanie mniejsze, dlatego można zastosować tu mniej precyzyjnie dobrane dawki. W przypadku sadu w pełni owocującego, rosnącego na glebie klasy III  będzie to obecnie około 40kg/ha azotu. Dla saletry wapniowej jest to około 250kg/ha.

W przypadku jabłoni  błędy przy letnim nawożeniu azotem mogą przynieść sporo negatywnych konsekwencji.

Zbyt wysoki poziom azotu źle wpływa tu na barwę i przechowywanie owoców. Mogą również pojawić się bardzo niebezpieczne wtórne przyrosty. Dlatego jeśli to tylko możliwe, warto przed podejmowaniem decyzji wykonać testy na zawartość azotu przyswajalnego w glebie.

Jeśli nie mamy pewności, lepiej nie stosować obecnie doglebowych nawozów azotowych w jabłoniach.

Nawożenia azotowe latem wykonujemy zazwyczaj jeśli:

  • liście są jasnozielone,
  • drzewa rosną na lekkich glebach
  • cięto wiosnom korzenie
  • zapowiada się obfite plonowanie przy jednoczesnym wyhamowaniu wzrostu drzew co powoduje zbyt małą a ilość dostępnych asymilatów

W takich sytuacja stosujemy zwykle 10-15kg/ha azotu, co stanowi 60-90kg/ha saletry wapniowej.

Tam gdzie azot stosowany jest ze względu na silne owocowanie, zamiast saletry wapniowej stosujemy takie same ilości saletry potasowej. Niestety do skutecznego pobrania potas wymaga dobrego wymycia w glebę.  Dlatego na cięższych podłożach może być on obecnie pobierany z opóźnieniem.

Doskonałym nawozem, zwłaszcza w sadach gruszowych, jest gnojowica bydlęca, której wylewamy około 10-15 ton/ha. Gnojowice stosujemy tylko przed deszczem gdyż musi być szybko wypłukana w glebę.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...