Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

5 kwietnia, 2020

Nawożenie dolistne azotem

Panujące przesuszenie utrudnia pobieranie azotu doglebowego, który jest podstawowym źródłem tego pierwiastka dla rozwijających się pąków kwiatowych. Już teraz możemy mówić o deficycie azotu u drzew owocowych.

W związku z tym proponujemy, jeśli jeszcze nie zostały wysiane azotowe nawozy doglebowe, wybierając nawóz należy zredukować ilość saletry amonowej (saletrzaku) o połowę, a deficyt azotu uzupełnić o szybciej działającą saletrę wapniową. W przypadku posiadania zraszaczy pod koronowych tuż po wysiewie, jeśli nie spadnie deszcz, włączyć nawadnianie.

Zalecamy w tym sezonie zwiększyć nawożenie dolistne azotem. Jest to bardzo ważne, gdyż azot stosowany wiosną jest najważniejszym elementem wpływającym na jakość kwitnienia, proces  zapłodnienia czy później tworzenia się zawiązków. To odpowiednia dostępność azotu wydłuża życie komórek jajowych i zwiększa tempo wzrostu łagiewki pyłkowej, co radykalnie podnosi efektywność zawiązania, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych (deszcz, przymrozek). To wcześnie dostarczony azot decyduje o wielkości liści rozetowych, które odpowiadają za przygotowanie pierwszych asymilatów dla pąków kwiatów i młodych owoców.

Jeśli to możliwe, zwłaszcza tam gdzie z opóźnieniem wysiano nawozy doglebowe lub zapowiadane jest obfite kwitnienie, powinniśmy wykonać dodatkowe zabiegi nawozami dolistnymi w okresie zielonego i różowego pąka.
Standardem w obecnym sezonie powinno być również podniesienie dawki mocznika stosowanego dolistnie.
Należy pamiętać, że wszelkie niedobory w substancjach odżywczych wczesną wiosną u drzew, są praktycznie wręcz niemożliwe do wyeliminowania w okresie późniejszym.

UWAGA: stosując nawożenie dolistne należy pamiętać o następujących zasadach:

  1. Wymienione nawozy, przypisane poszczególnym fazom rozwojowym można ze sobą mieszać.
  2. W celu przygotowanie buforu, jako pierwszy do zbiornika wsypujemy MAP. Nie wolno mieszać MAP-u z produktami wapniowymi i miedziowymi
  3. Do przygotowanych mieszanin nawozowych można dodawać większość fungicydów (z wyjątkiem dodyny i produktów miedziowych).
  4. Używając mieszanin nie stosować więcej niż 300-500litrów wody na hektar.
  5. Najlepiej dobierać dawkę wody w myśl zasady 120-150 litrów cieczy na każdy 1m wysokości drzewa. Mniejsze ilości wody stosować do początkowych zabiegów.
  6. Zabiegi stosować jedynie w przedziale temp.: 100C-250C .
  7. Ze względu na ryzyko uszkodzeń, nawożenia nie stosować na mokre rośliny, w przypadku ryzyka wystąpienia zwilżenia (rosy, mgły) lub przymrozków.
  8. Ze względu na niską skuteczność zabiegu, nawożenia dolistnego nie stosować przy wilgotności powietrze niższej niż 50%.
  9. Unikać stosowania nawozów dolistnych w początkowym okresie kwitnienia drzew
  10. Stosować adiuwanty, jest to istotne zwłaszcza wczesną wiosną, gdy na młodych liściach dominuje omszenie (kutner)
TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...