Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

9 lipca, 2020

Nawożenie wapniowe

W ciągu najbliższych dni nigdzie temperatura nie będzie przekraczała 25C. Przerwa w upałach to dobra okazja by zintensyfikować nawożenie wapniem. 

Intensyfikacja nawożenia wapniem jest wskazana zwłaszcza:

 • na młodych drzewach (drugi i trzeci rok po posadzeniu)
 • w przypadku odmian nieregularnie owocujących bądź o niewyrównanych owocach (Ligol/Jonagold)
 • na glebach bogatych w potas
 • w kwaterach o szczególnie intensywnym wzroście
 • na wrażliwych odmianach takich jak Szampion, Jonagoldy czy  Ligol
 • przy słabej jakości rozet liściowych – liście będące w najbliższym sąsiedztwie owoców (uszkodzenia spowodowane mrozem, gradem itp.

W sezonie powinniśmy dostarczyć  do  owoców nie mniej niż 20 kg CaO/ha, co w przeliczeniu na najczęściej stosowane nawozy wynosi ponad 50 kg chlorku wapnia, 75kg saletry wapniowej. Na podstawie wieloletnich obserwacji można jednoznacznie określić, że jednym z najlepszych nawozów wapniowym do stosowania  o tej porze jest chlorek wapnia.

Proponujemy stosować obecnie mieszaninę:

7kg/ha CaCl2 + 1,0 litr/ha aminokwasy (Delfan) 3kg/ha mocznik+ 0,2l/ha Mantarcu + 0,2/ha Zintracu.

Dodatek aminokwasów do chlorku wapnia,  istotnie redukuje ryzyko uszkodzeń. Dodatek nawozów cynkowych i manganowych poprawia wybarwianie i jakość wewnętrzną jabłek.

Nie stosujemy już nawożenia magnezem, który jest antagonistą wapnia. 

Inne uwagi dotyczące nawożenia wapniowego:

 • Ze względu na wysoką cenę i utrudnione pobieranie, nie polecamy stosowania nawozów opartych na mrówczanie wapnia. W prowadzonych od kilku sezonów obserwacjach , skuteczność preparatów opartych na mrówczanach plasowała się na średnim poziomie.
 • Nie ma najmniejszego sensu wcześniejsze rozpuszczanie w wodzie chlorku wapnia w celu redukcji zawartego w nim chloru. Chlorek wapnie, po rozpuszczeniu w wodzie, nadal jest bardzo trwałym związkiem chemicznym, z którego w żadnym wypadku nie będzie uwalniał się gazowy chlor.
 • Chlorek wapnia można mieszać z kaptanem pod warunkiem, że pH roztworu chlorku wapnia w wodzie jest mniejsze niż 7. Aby to zmierzyć należy zaopatrzyć się w papierki lakmusowe.
 • Zabiegi  chlorkiem wapnia wykonujemy nie częściej niż co 5 dni. Tyle mniej więcej wynosi pobieranie tego nawozu na poziomie 80%.
 • W drugiej połowie sierpnia zwiększymy dawkę chlorku wapnia do 10kg/ha. Dwa ostatnie zabiegi tym nawozem na 10 i 5 dni przed zbiorem to 15 i 20kg/ha.
 • Na zabieg najlepiej wybrać dzień, w którym temperatura nie przekracza 25C. Podczas zabiegu liście muszą być suche.

Aby  poprawić wybarwienie owoców, pomiędzy zabiegami wapniowymi  można stosować  nawóz MKP (fosforanu monopotasowy). Jest to nawóz bogaty w fosfor i potas, elementy odpowiedzialne za kolor owoców. Oprysk najlepiej wykonać wieczorem lub rano, dawką 4-6 kg MKP + 1 kg mocznika + 0,1 kg siarczanu cynku/ Zintrac. MKP można mieszać z fungicydami. UWAGA, nie mieszać jedynie z nawozami wapniowymi. Pomiędzy MKP a nawozem wapniowym  trzeba zachować przynajmniej trzy dni przerwy. MKP wzbogaca owoce w potas, poprawia ich wielkość.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...