Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

26 maja, 2020

 Nekrotyczna plamistość liści jabłoni

Prognozowane, całodniowe opady, zacieniły się w popołudniowo-wieczorny deszcz. Doprowadził on wprawdzie do ponownego rozwoju parcha, ale skala infekcji w większości rejonów okazała się  o wiele mniejsza niż ta, jakiej się spodziewaliśmy.

Zabiegi wykonane w ciągu ostatnich kilku dni przy użyciu SDHI, nie wymagają obecnie  żadnego uzupełnienia. Jeśli w piątek lub wcześnie stosowano preparaty kontaktowe i spadło od tego momentu do dziś w sumie ponad 10mm deszczu dla kaptanu i 15mm dla Delanu , to przed kolejnymi opadami  należy wykonać zabieg uzupełniający, ponownie wybierając jeden z preparatów kontaktowych. Jeśli  stosując jedynie zwykłe produkty kontaktowe doszło dodatkowo do infekcji, która osiągnęła poziom bardzo wysokiej,  jeśli tylko pogoda na to pozwoli, zasadnym staje się użycie jednego z triazoli. Triazole użyjemy również wówczas, gdy przed kolejnymi opadami deszczu nie uda nam się uzupełnić zmytych preparatów kontaktowych . 

Ze względu na panujące opady, wzrasta zagrożenie ze strony nekrotycznej plamistości liści jabłoni. Wydaje się, że w tym roku rozwój tej choroby może być dość intensywny. Choroba objawia się  powstawaniem na liściach nieregularnych plam. Liście żółkną i masowo opadają z drzew. Ze zjawiskiem ściśle kojarzonych jest  kilka gatunków grzybów patogenicznych np. Glomerella cingulata czy grzyby z rodzaju  Alternaria. Jednak głównym patogenem jet tu Marssonina coronaria.

Istnieje coraz więcej danych wskazujących, że objawy plamistości pojawiają się częściej i są bardziej intensywne wówczas, gdy rośliny zawierają więcej giberelin. Dotyczy to zwłaszcza odmiany Golden Delicious i Gala. Dlatego tam gdzie hormony te były często stosowane, należny spodziewać się większego zagrożenia ze strony plamistości.

Choroba atakuje  zwłaszcza odmianę Golden Delicious, ale i odmiany  pochodne (Gala, Ligol, Jonagold, Elstar, Mutsu,)

Do zwalczania Marssoniny można używać preparatów z grupy: SDHI, strobiluryn i tebukonazolu.  Najlepsze efekty uzyskiwaliśmy przy stosowaniu preparatów wieloskładnikowych zawierających  SDHI i tebukonazol (Luna Experience) i SDHI + strobiluryna (Bellis). Dobrze wypadał tu również preparat Switch.

UWAGA, znaczną poprawę skuteczności wymienionych fungicydów otrzymywaliśmy w doświadczeniach, gdzie do zabiegów ochronnych włączony został preparat Megis. Produkt zawierający krzem i mikroelementy, wpływa na podnoszenie odporności u drzew. Wymienione preparaty najlepiej zastosować jako produkty zapobiegawcze tuż przed rozwojem infekcji.

Można łączyć zabiegi zwalczające parcha z ograniczaniem nekrotycznej plamistości, stosując w zależności od potrzeb wymienione mieszaniny.

Tam gdzie ostatnio stosowano SDHI nie ma obecnie potrzeby wykonywania dodatkowych zabiegów przeciwko nekrotycznej plamistości, warto natomiast rozważyć dodatkowe nawożenie doglebowe magnezem wykonane w najbliższym czasie.

W zagrożonych kwaterach wykonujemy wówczas doglebowe nawożenie siarczanem magnezu w dawce nie większej niż 50 kg/ha. Można nawóz rozpuścić w wodzie i zabieg wykonać belką herbicydowa przy okazji zwalczania chwatów.

Należy uważać by nie zaburzyć optymalnego stosunku potasu do magnezy (3:1),  jaki powinien panować w glebie.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...