Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

4 kwietnia, 2020

Niedobór wapnia w owocach

Jednym z ważniejszych problemów agrotechnicznych jakie obserwujemy w naszych sadach są niedoboru wapnia w owocach. Skutkiem tego zjawiska jest występowanie na jabłkach gorzkiej plamistości podskórnej, słabsza ich jędrność czy większe problemy z przechowywaniem. Do niedawna uważało się, że jedynie poprzez nawozy dolistnie możemy skutecznie uzupełniać niedobory wapnia. Okazuje się jednak, że duże znaczenie ma tu również ilość tego pierwiastka w glebie.

Niestety, stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , ze względu na słabą ich rozpuszczalność, nie mogą być traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom.

Aby wzbogacić glebę w przyswajalny wapń musimy zastosować siarczan wapnia czyli gips rolniczy. Gips używany w rolnictwie to zwykle naturalnie występujący minerał.

Mówiąc o gipsie rolniczym mamy na myśli siarczan wapnia dwuwodny. Wzór chemiczny tego związku to: CaSO4·2H2O

Siarczan wapnia dwuwodny jest w pełni uwodniony – nie będzie więc pochłaniać więcej wody do swojej sieci krystalicznej A WIĘC NIE BĘDZIE SIĘ ZBRYLAŁ.

UWAGA, nie mylmy gipsu rolniczego z gipsem budowlany (siarczan wapnia półwodny – CaSO4·0,5H2O). TEN RODZAJ GIPSU POD WPŁYWEM WODY ZBRYLA SIĘ.

Siarczan wapnia występuje również naturalnie w postaci bezwodnej (anhydryt). Zawiera on co prawda więcej wapnia i siarki niż siarczan wapnia dwuwodny, ale wapń jak i siarka są tu dużo wolniej przyswajalne i są słabiej dostępne dla roślin.

Tona gipsu rolniczego zawiera około 220kg wapnia (Ca), w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) ma go około 310kg, ( 31% CaO). Wprawdzie jest to mniej niż w kredzie czy wapnie gaszonym, ale w przeciwieństwie do tych nawozów siarczan wapnia jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i niemal natychmiast dostępny.

Ponieważ gips rolniczy jest łatwo rozpuszczalny, wapń wraz z wodą dość szybko dostaje się obręb korzeni drzew. Wapń z kredy czy tlenku wapnia przemieszcza się w dół profilu glebowego dużo wolniej, w tempie około 3 cm na rok. Aby dotarł głębiej musi być wymieszany z glebą. Dlatego gips rolniczy stanowi dobry nawóz wapniowy zwłaszcza dla upraw bezorkowych, a więc również i dla upraw sadowniczych. Gips rolniczy jest dodatkowo cenny gdyż istotnie poprawia strukturę i drenaż gleby. Zwłaszcza na większej głębokości, poprawia jej warunki tlenowe, a to stymuluje rozwój mikroorganizmów .

Gips rolniczy z racji tego, że zawiera cząsteczkę siarczanu przyspiesza rozkład również węglanu wapnia (kredy) oraz węglanu magnezu (składnik dolomitu). Z tego powodu często stosuje się go razem z tymi nawozami w celu przyspieszenia udostępniania wapnia z kredy.

Gips rolniczy mimo tego, że zawiera wapń nie wpływa na wartość pH gleby (nie zmienia go). Jest to więc cenny nawóz wapniowym również na glebach o wysokim pH jak i tam gdzie zależy nam by pH nie podnosić, np. w uprawie borówki.

Bardzo ważną właściwością gipsu rolniczego jest to, że zmniejsza on zawartość glinu wymiennego w glebie, który jest szkodliwy dla roślin, a obecnego w glebach silnie zakwaszonych. Taka sytuacja jest bardzo często obserwowana na naszych glebach. Korzystne działanie gipsu polega tu na powstawaniu w glebie łatwo rozpuszczalnych związków glinu i siarki (pod postacią siarczanów), które są szybko wypłukiwane. Stosowania gipsu może dać dobre rezultaty, mimo pozornie wystarczającej ilości wapnia w glebie (zwłaszcza jeśli nie wiemy jaką metodą zostało przeprowadzone dane badanie), bowiem wapń może znajdować się w podłożu w formie tymczasowo niedostępnej dla roślin i życia glebowego.

Siarczan wapnia bardzo pozytywnie wpływa właściwości gleby. Jest to podobny efekt jak w przypadku nawozów węglanowych, tylko że znacznie szybszy.

Tak więc gips rolniczy oprócz szybkiego zasilenia drzew w wapń, poprawia również strukturę gleby, jej drenaż, stosunki wodne, ogranicza straty azotu z gleby (poprzez ograniczanie spływu powierzchniowego wody), jest bardzo łagodny dla życia glebowego i roślin, pozytywnie wpływa na rozwój dżdżownic .

UWAGA: oprócz gipsu rolniczego również superfosfat prosty (pojedynczy) jest nawozem, który zawiera łatwo dostępny wapń. Jego podstawowymi składnikami są fosforan jednowapniowy (Ca(H2PO4)2·H2O) i właśnie siarczan wapniowy (CaSO4·0,5H2O).

Zawartość fosforu, siarki i wapnia w tym nawozie wynosi odpowiednio: fosfor (P2O5) 19 %, siarka (SO3) 28, % wapń (CaO) 10 %. Z tego powodu jest to nawóz znacznie bardziej uniwersalny niż superfosfat potrójny. Dlatego w celu uzupełnienie gleby o fosfor, to ten nawóz powinniśmy bardziej preferować.

Wielkość dawki siarczanu wapnia należy dobierać na podstawie analiz gleby. To ważne, gdyż przenawożenie wapniem może prowadzić do problemów z pobieraniem potasu i magnezu.

W warunkach centralnej Polski najczęściej stosowna dawka to 200-300kghha gipsu rolniczego, co odpowiada 600-900kg superfostatu pojedynczego.

Termin stosowania: od wczesnej wiosny do jesieni. Jednak im szybciej wywiejemy gips rolniczy, tym szybciej zauważymy jego efekty działania.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...