Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

4 kwietnia, 2020

Niedobór wapnia w owocach

Jednym z ważniejszych problemów agrotechnicznych jakie obserwujemy w naszych sadach są niedoboru wapnia w owocach. Skutkiem tego zjawiska jest występowanie na jabłkach gorzkiej plamistości podskórnej, słabsza ich jędrność czy większe problemy z przechowywaniem. Do niedawna uważało się, że jedynie poprzez nawozy dolistnie możemy skutecznie uzupełniać niedobory wapnia. Okazuje się jednak, że duże znaczenie ma tu również ilość tego pierwiastka w glebie.

Niestety, stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , ze względu na słabą ich rozpuszczalność, nie mogą być traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom.

Aby wzbogacić glebę w przyswajalny wapń musimy zastosować siarczan wapnia czyli gips rolniczy. Gips używany w rolnictwie to zwykle naturalnie występujący minerał.

Mówiąc o gipsie rolniczym mamy na myśli siarczan wapnia dwuwodny. Wzór chemiczny tego związku to: CaSO4·2H2O

Siarczan wapnia dwuwodny jest w pełni uwodniony – nie będzie więc pochłaniać więcej wody do swojej sieci krystalicznej A WIĘC NIE BĘDZIE SIĘ ZBRYLAŁ.

UWAGA, nie mylmy gipsu rolniczego z gipsem budowlany (siarczan wapnia półwodny – CaSO4·0,5H2O). TEN RODZAJ GIPSU POD WPŁYWEM WODY ZBRYLA SIĘ.

Siarczan wapnia występuje również naturalnie w postaci bezwodnej (anhydryt). Zawiera on co prawda więcej wapnia i siarki niż siarczan wapnia dwuwodny, ale wapń jak i siarka są tu dużo wolniej przyswajalne i są słabiej dostępne dla roślin.

Tona gipsu rolniczego zawiera około 220kg wapnia (Ca), w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) ma go około 310kg, ( 31% CaO). Wprawdzie jest to mniej niż w kredzie czy wapnie gaszonym, ale w przeciwieństwie do tych nawozów siarczan wapnia jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i niemal natychmiast dostępny.

Ponieważ gips rolniczy jest łatwo rozpuszczalny, wapń wraz z wodą dość szybko dostaje się obręb korzeni drzew. Wapń z kredy czy tlenku wapnia przemieszcza się w dół profilu glebowego dużo wolniej, w tempie około 3 cm na rok. Aby dotarł głębiej musi być wymieszany z glebą. Dlatego gips rolniczy stanowi dobry nawóz wapniowy zwłaszcza dla upraw bezorkowych, a więc również i dla upraw sadowniczych. Gips rolniczy jest dodatkowo cenny gdyż istotnie poprawia strukturę i drenaż gleby. Zwłaszcza na większej głębokości, poprawia jej warunki tlenowe, a to stymuluje rozwój mikroorganizmów .

Gips rolniczy z racji tego, że zawiera cząsteczkę siarczanu przyspiesza rozkład również węglanu wapnia (kredy) oraz węglanu magnezu (składnik dolomitu). Z tego powodu często stosuje się go razem z tymi nawozami w celu przyspieszenia udostępniania wapnia z kredy.

Gips rolniczy mimo tego, że zawiera wapń nie wpływa na wartość pH gleby (nie zmienia go). Jest to więc cenny nawóz wapniowym również na glebach o wysokim pH jak i tam gdzie zależy nam by pH nie podnosić, np. w uprawie borówki.

Bardzo ważną właściwością gipsu rolniczego jest to, że zmniejsza on zawartość glinu wymiennego w glebie, który jest szkodliwy dla roślin, a obecnego w glebach silnie zakwaszonych. Taka sytuacja jest bardzo często obserwowana na naszych glebach. Korzystne działanie gipsu polega tu na powstawaniu w glebie łatwo rozpuszczalnych związków glinu i siarki (pod postacią siarczanów), które są szybko wypłukiwane. Stosowania gipsu może dać dobre rezultaty, mimo pozornie wystarczającej ilości wapnia w glebie (zwłaszcza jeśli nie wiemy jaką metodą zostało przeprowadzone dane badanie), bowiem wapń może znajdować się w podłożu w formie tymczasowo niedostępnej dla roślin i życia glebowego.

Siarczan wapnia bardzo pozytywnie wpływa właściwości gleby. Jest to podobny efekt jak w przypadku nawozów węglanowych, tylko że znacznie szybszy.

Tak więc gips rolniczy oprócz szybkiego zasilenia drzew w wapń, poprawia również strukturę gleby, jej drenaż, stosunki wodne, ogranicza straty azotu z gleby (poprzez ograniczanie spływu powierzchniowego wody), jest bardzo łagodny dla życia glebowego i roślin, pozytywnie wpływa na rozwój dżdżownic .

UWAGA: oprócz gipsu rolniczego również superfosfat prosty (pojedynczy) jest nawozem, który zawiera łatwo dostępny wapń. Jego podstawowymi składnikami są fosforan jednowapniowy (Ca(H2PO4)2·H2O) i właśnie siarczan wapniowy (CaSO4·0,5H2O).

Zawartość fosforu, siarki i wapnia w tym nawozie wynosi odpowiednio: fosfor (P2O5) 19 %, siarka (SO3) 28, % wapń (CaO) 10 %. Z tego powodu jest to nawóz znacznie bardziej uniwersalny niż superfosfat potrójny. Dlatego w celu uzupełnienie gleby o fosfor, to ten nawóz powinniśmy bardziej preferować.

Wielkość dawki siarczanu wapnia należy dobierać na podstawie analiz gleby. To ważne, gdyż przenawożenie wapniem może prowadzić do problemów z pobieraniem potasu i magnezu.

W warunkach centralnej Polski najczęściej stosowna dawka to 200-300kghha gipsu rolniczego, co odpowiada 600-900kg superfostatu pojedynczego.

Termin stosowania: od wczesnej wiosny do jesieni. Jednak im szybciej wywiejemy gips rolniczy, tym szybciej zauważymy jego efekty działania.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Poniżej tabela z aktualnym stanem dojrzałości najważniejszych odmian jabłoni. Należy zwrócić uwagę na znaczny przyspieszenie w dojrzewaniu. W najbliższych dniach należny liczyć się z koniecznością zbioru takich odmian jak Empire, Red Jonaprince, Szampion, Red...

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

  W zależności od wieku drzew i stanowiska, rozpoczynają się zbiory Gali. Tam gdzie owoce są mniej wyrównane, pod względem wielkości lub koloru,  powinno się zastosować zbiór dwuetapowy. W wielu krajach zbiór podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy, sa to jabłka...

Terminy zbioru

Terminy zbioru

  Na podstawie prowadzonych analiz stopnia dojrzałości owoców można stwierdzić: powoli mija optymalny termin zbioru gruszek odmiany Konferencja   dojrzałość zbiorczą osiągnęła też już odmiana Lobo pod koniec tygodnia będzie można rozpoczynać zbiory jabłek odmiany...