Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

26 sierpnia, 2020

Opad przedzbiorczy

Od niedzieli jesteśmy  w zasięgu wilgotnego powietrza. W ciągu dnia, a zwłaszcza w drugiej jego części, uaktywniać się będą umiarkowane opady deszczu oraz burze. Możliwy silny wiatr w porywach dochodzącym do 70 km/godz.

W wielu miejscach obserwujemy tendencję do osypywanie się owoców niektórych odmian. Dotyczy to głownie odmiany Szampion, Ligol czy Gloster. Zjawisko to co roku prowadzi do strat na poziomie przekraczającym 30% plonu.  Przedwczesne opadanie jabłek związane jest głównie z wystąpieniem stresu (upały, susza, deficyt składników odżywczych…), co w konsekwencji prowadzi do nadmiernej produkcji etylenu i tworzenia się warstwy odcinającej przy szypułce.

Za przedwczesny opad owoców odpowiedzialne są niekiedy i inne czynniki nie związane za zjawiskami fizjologicznymi. Niekiedy może być to wytworzenie przez zawiązki zbyt krótkich szypułek, co w konsekwencji może prowadzić do wypychania się owoców i ich opadanie na ziemię. Zjawisko to będzie w obecnym sezonie dużym problemem na odmianie Szampion, która praktycznie w całym kraju, po okresie wiosennych przymrozków,  wykształciła wyjątkowo krótkie szypułki owocowe. Dodatkowo, prognozowany na najbliższe dni porywisty wiatr, może nasilić opad owoców.

Kiedy jest potrzeba by  przytrzymać owoce na drzewie:

 • Naturalny opad niedojrzałych jeszcze owoców będący wynikiem stresu
 • Obawa przed silnymi wiatrami
 • Owoce są już w oknie zbioru ale czekamy na kolor. Do krótszego przechowywania.
 • Opóźnienie zbioru ze względu na brak siły roboczej. Do krótszego przechowywania.

Opryski NAA (kwas alfa naftylo octowy).

 • NAA to związek z grupy auksyn, który hamuje tworzenie warstwy odcinającej przy szypułce.
 • W sytuacji zagrożenia opadem stosujemy około 0,3-0,4l/ha dla preparatu zawierającego 5% NAA.
 • Uwaga:  dostępny na rynku Pomonit nie ma w etykiecie informacji o zawartości NAA, w związku z tym stosowanie tego preparatu jest ryzykowne. Dlatego należy wybierać preparaty, które maja w swojej etykiecie wyraźny zapis że w swoim składzie zawierają NAA. Takim  produktem jest choćby Fixor. Fixor zawiera 10% NAA a jego dawka to 0,15-0,20l/ha.
 • Wyjątkowo ważne: stosując NAA należy zwrócić szczególną uwagę aby ciecz opryskowa dobrze pokryła szypułki owoców. Dlatego jest to jedyny produkt, który by dobrze zadziała musi być podany w bardzo dużych ilościach wody. Niekiedy jest to ponad 1000l/ha. Zabieg uważa się za skuteczny, jeśli po aplikacji ciecz z drzew wyraźnie ścieka na ziemię.
 • Dla poprawy skuteczności do cieczy opryskowej  z NAA należy dodać jeden ze zwilżaczy silikonowych.
 • NAA najlepiej działa przy wysokiej wilgotności powietrze i w przedziale temperatur 20-24C. Dlatego zabiegi tym preparatem najlepiej wykonywać rano.
 • NAA działa tylko 7 dni. Po tym okresie zabieg należy powtórzyć.
 • Pojedynczy zabieg NAA nie wpływa istotnie na zbyt wczesne dojrzewanie owoców. NAA nie wpływa również na opóźnienie dojrzewania. Owoce przytrzymane na drzewie nadal dojrzewają i ze względu na upływający termin zbioru mogą się krócej przechowywać. Jednak z  prowadzonych przez nas obserwacji wynika, że wielokrotne stosowanie  NAA może jednak wpływać na przyspieszenie terminu zbioru owoców w porównaniu z owocami kontrolnymi. Podobny efekt można osiągnąć zwiększając dawki NAA. NAA, gdy przekracza bezpieczne stężenie, może zwiększać syntezę etylenu co będzie miało wpływ na szybsze dojrzewanie owoców.
 • NAA można stosować również na gruszach. Jednak należy zachować tu większą ostrożność. W przypadku grusz zabieg NAA wykonujemy nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed spodziewanym zbiorem, a sosowana dawka nie może być większa niż 0,2l/ha dla produktu 5%.
TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...