Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

14 sierpnia, 2020

Oparzenia słoneczne coraz niebezpieczniejsze.

Przypominamy, że ze  względu na panujące upały, powinniśmy zawiesić wykonywanie niektórych prac w sadach takich jak: opryskiwania drzew, zwalczanie chwastów, koszenie trawy, cięcie letnie, przerywka owoców.

Gwałtownie  rośnie ryzyko uszkodzeń słonecznych. Zagrożone są  nie tylko jabłka. Coraz więcej uszkodzeń  pojawia się  na gruszach. Objawy te mają charakter silnych nekroz na liściach.  Jest to zjawisko wyjątkowo niebezpieczne, gdyż zamierać w ten sposób mogą nawet całe drzewa.

Sytuacja jest naprawdę poważna!

Niestety, wielu producentów panujące obecnie upały postrzega jedynie jako problem związany ze zbyt silnym przesuszeniem gleby i więdnięciem roślin.

Tegoroczne  zagrożenia związane z uszkodzeniami słonecznymi, należy potraktować bardzo poważnie. Może się okazać, że straty w plonie jakie spowodują panujące obecnie upały, mogą być bardziej dotkliwe niż wiosenne przymrozki!!!

Ochronę sadów przed uszkodzeniami słonecznymi należy prowadzić stosując, jeśli to możliwe, jednocześnie różne elementy agrotechniczne:

  • chłodzenie wodą,
  • zacienianie
  • zaniechanie niektórych prac agrotechnicznych
  • stosowanie produktów antystresowych

CHŁODZENIE

Jednym z najważniejszych czynników ograniczających uszkodzenia słoneczne owoców, jest dostarczenie drzewom odpowiednich ilości chłodziwa, czyli wody. Woda w procesie transpiracji ochładza rośliny w tym i owoce. Tam gdzie  u roślin brak parowania z powierzchni (transpiracji),  uszkodzenia słoneczne pojawiają się znacznie szybciej. Zjawisko to łatwo zaobserwować na leżących na ziemi jabłkach, na których, ze względu na brak cyrkulującej w nich wody i chłodzącego parowania, oparzenia pojawiają się prawie natychmiast po opadnięciu na ziemię. Z tego samego powodu, na oparzenia słoneczne narażone są również owoce już zebrane a jeszcze nie zwiezione do magazynów. Wystawione na słońce, ze względu na brach chłodziwa,  również szybko ulegają  one uszkodzeniom. Dlatego, jeśli podczas zbiorów (Piros, Celeste), będą występowały upały, zerwane jabłka należy chronić poprzez ich ocienianie. Tak jak to już wcześniej zostało wyjaśniane,  jeśli to tylko możliwe, do chłodzenia jabłek stosujemy zraszanie nadkoronowe. System powinien być włączany gdy temperatura owoców przekroczy 40C. Zwykle taka sytuacja występuje, gdy przy wysokim nasłonecznieniu temperatura powietrza zaczyna przekraczać  25-27C. Wówczas to  zraszanie nadkoronowe powinno być włączane  co godzinę na około 20 a przy wyższych temperaturach,  30 min. Chłodzenie następuje ze względu na parowanie wody z powierzchni owoców jak i z powodu bezpośredniej wymiany ciepła pomiędzy  gorącymi owocami a zimną wodą. Na skutek parowania wychładzają się nie tylko owoce ale i całe rośliny. Dzięki parowaniu wody z drzew i trawy, zmniejsza się temperatura w całym sadzie. Zraszanie nadkoronowe,  to jedna z najlepszych metod ochrony przez uszkodzeniami słonecznymi.

UWAGA – w warunkach stosowania zraszania nadkoronowego, gdy dochodzi do całkowitego wychłodzenia jabłek,  nie ma ryzyka ich uszkodzeń.  Uszkodzenia mogą wystąpić jedynie, gdy zraszanie jest krótkotrwałe i nie wychładza wystarczająco roślin. Taka sytuacja ma miejsce podczas wykonywania w upalne dni zabiegów opryskiwaczem lub gdy stosujemy zraszanie przy pomocy deszczowni.

UWAGA – chłodzenie wodą nie chroni przed uszkodzeniami fotooksydacyjnymi,  jakie pojawiają się po letnim cięciu czy przerywce owoców!!!

CIENIOWANIE

Można tu  wykorzystać zawiesinę z glinki kaolinowej lub produkty węglanowe, z których wyróżnia się Maxflow Ca. Unikamy natomiast preparatów blokujących szparki i redukujących parowanie jak np. KlinoGrow, Manisol czy Vapogard , gdyż poprzez zalepienie szparek i wyhamowanie transpiracji (chłodziwa) może dojść do jeszcze większych uszkodzeń.

UWAGA – niektóre z produktów zalepiających szparki są polecane w okresie suszy  w produkcji warzyw  czy cytrusów by chronić je przed zbyt intensywną transpiracją a więc i  utratą wody. W przypadku jabłoni hamowanie transpiracji to  bardzo niebezpieczne zjawisko.

Glinkę  stosujemy najlepiej nad ranem, w dawkach na poziomie 6kg/ha na każdy metr wysokości drzewa. Glinka kaolinowa naniesiona na owoce obniża ich temperaturę o 5-10C. W celu uniknięcia zjawiska ociekania i tworzenia się smug na owocach, do zabiegu powinniśmy użyć nie więcej niż 400l wody na hektar. Glinka opóźnia również dojrzewanie owoców o 3-5 dni. Działa odstraszająco na niektóre owady, nie wpływa negatywnie na proces fotosyntezy, co więcej,  dzięki wychłodzeniu roślin powoduje jej usprawnienie. Zabieg glinką można zredukować. W takim wypadku opryskujemy tylko wierzchołki drzew oraz południowe i zachodnie wystawy rzędów.  Zabiegi cieniujące glinką wykonujemy przy niskiej wydajności wentylatora, gdyż nie ma potrzeby wtłaczania glinki do zacienionych wnętrz koron. Stosując Maxflow Ca otrzymujemy porównywalny z glinką efekt zacienienia a dodatkowo wnosimy tak potrzebny o tej porze zawiązkom wapń.

Sieci antygradowe. Zmniejszają one  o 20-25% nasłonecznienie w sadzie i redukują temperaturę powietrza o 1-3C.

UWAGA – niestety w sadzie okrytym sieciami antygradowymi jest o połowę mniejszy wiatr, który jest istotnym czynnikiem chłodzącym. Jego redukcja może być niekorzystna. Dlatego w sadach pod sieciami antygradowymi nie należy ograniczać nawodnienia. Co więcej powinno być one bardziej intensywne  aby utrzymać transpiracje na wysokim poziomie. Dlatego w sadach okrytych sieciami warto również dodatkowo stosować zraszanie nadkoronowe.

W okresie gdy trwa ryzyko uszkodzeń słonecznych nie wykonujemy zabiegów chemicznych, nie zwalczamy chwastów, nie kosimy trawy,

  • W przypadku opryskiwania drzew, nie jesteśmy w stanie zagwarantować jak zachowają się rośliny, na które zostały naniesione preparaty chemiczne w dniu gdy temperatura wynosi 30C. Należy również pamiętać, że w czasie upałów owoce mogą nagrzewać się do prawie 50C, co jeszcze bardziej podnosi zagrożenie wystąpienia uszkodzeń.
  • W przypadku herbicydów istnieje ryzyko  parowania ich substancji aktywnych, co może prowadzić do uszkodzeń drzew. Dotyczy to zwłaszcza regulatorów wzrostu jak MCP czy 2,4-D.
  • Wyższa trawa, nawet zaschnięta,  zatrzymuje na swojej powierzchni, po nocy, więcej rosy, co poprawia znacznie wilgotność powietrza w sadzie. Ważne zwłaszcza w gruszach.
  • Wykonywanie obecnie przerywki zawiązków  czy cięcia letniego, to olbrzymie ryzyko poparzeń słonecznych na owocach.

 

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...