Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

7 sierpnia, 2020

Owocówka II pokolenie

W ciągu najbliższych dni  słonecznie, możliwe burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna do 30°C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywisty.

Rosnąca temperatura zwiększa presje ze strony drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki. Tempo rozwoju tego szkodnika ściśle zależy od warunków atmosferycznych i jest proporcjonalne do wzrostu temperatury. Przyspiesza gdy jest ciepło, zwalnia podczas ochłodzenia.

Przy temperaturze na poziomie 15C, od złożenia jaj do wyklucia larw mija zwykle 18 dni. Gdy temperatura wzrośnie do 25C, okres ten skraca się nawet do 6 dni.

Co więcej,  podczas gorącego lata znacznie mniej  osobników pierwszego pokolenia decyduje się na zejście do miejsc zimowania, co skutkuje zwiększeniem liczebności drugiego pokolenia i tym samym zwiększa ryzyko powstania nowych wgryzów. Gdy lato jest gorące, drugie pokolenie jest zwykle dwa razy liczniejsze  niż gdy panuje ochłodzenie.

Obecny przebieg pogody wskazuje na możliwość większej niż zwykle presji ze strony tego szkodnika.

Po zakończeniu żerowania gąsienice pierwszego pokolenia opuszczają owoce. Część z nich tworzy oprzędy i zapada do wiosny w diapauzę. Z innych, po przepoczwarczeniu wylatują motyle drugiego pokolenia. Im cieplej tym motyli jest więcej. Obecnie od kilku dni trwa coraz liczniejszy lot motyli drugiego pokolenia. Składane są jaj, pojawiają się już pierwsze gąsienice. Gąsienice drugiego pokolenia w odróżnieniu od tych z pierwszego często nie wgryzają się do wnętrza owoców  tuż po wylęgu, lecz przemieszczają się na sąsiednia owoce kalecząc je, co sprawia, że niekiedy szkodliwość drugiego pokolenia jest większa niż pierwszego.

Podejmując decyzje o zwalczaniu, należy jednak pamiętać, że występuje duże zróżnicowanie w liczebności owocówki jabłkóweczki w poszczególnych sadach. To znaczy, że są obiekty, w których praktycznie szkodnik ten nie występuje i takie,  gdzie do skutecznej ochrony wymaga się  5 i więcej zabiegów. Dodatkowo dynamika wylotu motyli owocówki jabłkóweczki jest również zróżnicowana. Dlatego też, aby określić wielkość populacji szkodnika  dla danego sadu w danym sezonie, konieczne jest śledzenie jego lotu za pomocą pułapek feromonowych. Do wyznaczenia terminu zabiegu służą natomiast modele komputerowe RIM.

UWAGA, gdy panują wysokie temperatury, feromony należy wymieniać co 2 tygodnie.

Tam gdzie lot motyli rozpoczął się wcześniej, już wykonano zabiegi zwalczające. Były to jednak nieliczne lokalizacje. Obecnie obserwujemy zwiększone loty na znacznie rozleglejszych obszarach. Tam gdzie obserwuje się takie zjawisko,  należy rozważyć wykonanie w ciągu najbliższych 3-5 dni zabiegu ochronnego.

Głównym produktem powinien być obecnie Runner.

Ponieważ preparat ten będzie niedługo wycofany, nie należy przejmować się zjawiskiem odporności w przypadku gdy produkt ten był już w tym roku stosowany.

Preparaty Delegate i Affirm  to produkty o szybkim rozkładzie substancji aktywnej. Dzięki temu posiadają one dość krótką karencje. Niestety ma to i negatywne konsekwencje. Krótka karencja to szybszy rozkład, a szybszy rozkład, to krótsze działanie ochronne.

Z naszych obserwacji wynika, że oba produkty zachowują akceptowalną skuteczność przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Dlatego proponujemy aby zarówno Delegate jak i Affirm zachować na zabiegi  wykonywane drugiej połowie lata lub wczesnojesienne.

Tam gdzie straty z powodu żerowania owocówki od lat są duże, należy rozważyć  włączenie do ochrony przed tym szkodnikiem preparatów  wirusowych   CpGV (Cydia pomonella granulovirus).  Preparaty wirusowe (Carpovirusine/Pomonelix) są wyjątkowo cennym uzupełnieniem dla klasycznych środków chemicznych i tak najlepiej je stosować.   CpGv w naturalny sposób występuje w środowisku. Zauważono, że w sadach gdzie dużo wcześniej  stosowano tego typu produkty, później nadal wyraźnie utrzymywała się śmiertelność gąsienic. Wszystko z powodu tego, że wirus granulozy ma naturalne zdolności do rozprzestrzeniania się w środowisku. Produkt najlepiej mieszać z innymi insektycydami stosując 50% zalecanej dawki.

 • Należy korzystać z pułapek feromonowych i programu RIM
 • Co 2 tygodnie należy wymieniać dyspensery
 • Prawie we wszystkich regionach obserwujemy wzrost aktywności motyli owocówki II pokolenia
 • Pojawiają się już larwy nowe
 • Pik lotów drugiego pokolenia spodziewany jest na początek drugiej połowy sierpnia. 
 • Tam, gdzie w poprzednich latach wystąpiły problemy z owocówką wykonujemy obecnie zabieg preparatem Runner
 • Tam gdzie problemy były wyjątkowo duże Runner + Carpovirusine/Pomonelix
 • Jeśli brak odłowów w pułapki i wcześniej nie było większych problemów,  czekamy z zabiegiem
 • Stosować nie mniej niż 500 litrów wody/ha
 • Należy liczyć się z koniecznością wykonania kolejnego zabiegu przeciwko owocówce po 20 sierpnia. Wówczas też zwalczać będziemy zwójkę siatkóweczkę.
 • Ze względu na szkodliwość dla fauny pożytecznej, zwłaszcza dla dobroczynka, nie stosujemy preparatów opartych na abamektynie i preparatu IMIDAN.

 

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...