Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

29 lipca, 2020

Owocówka, nekrotyczna plamistość liści

W coraz to nowych miejscach obserwujemy kolejne odłowy owocówki. Ilości odławianych owadów są zróżnicowane. W większości łapią się pojedyncze sztuki. Jednak zdarzają  się i odłowy na poziomie kilkunastu osobników w ciągu doby. Dlatego tak ważną rzeczą jest wywieszenie pułapek feromonowych. O ile początek lotu motyli z przełomu maja i czerwca jest podobny w wielu rejonach o tyle loty z lipca i sierpnia mogą być znacznie zróżnicowane w zależności od lokalizacji. Tam gdzie widząc wyraźny wzrost odławianych motyli oraz gdzie w poprzednich sezonach odnotowywano znaczna ilość uszkodzonych przez owocówkę jabłek do końca obecnego tygodnia powinien zostać wykonany zabieg ochronny. Najlepiej zastosować obecnie preparat Runner.

Odnotowujemy coraz większą ilość sadów gdzie pojawiają się objawy nekrotycznej plamistości liści.   Zagrożone są  Golden Delicious’, ‘Red Delicious’, ‘Ligol’ a zwłaszcza  ‘Gala’. Z tym zjawiskiem ściśle kojarzonych jest kilka gatunków bakterii i grzybów, jak Pseudomona syringae, Glomerella cingulata czy Alternaria. Jednak sprawcą, który wywołuje najwięcej zmian jest  Marssonina coronaria.

Ze względu na złożony charakter zjawiska określanego jako  nekrotyczna plamistość liści, wpływ na jej ograniczenie można zaobserwować przy okazji stosowania zarówno wybranych fungicydów (np. przy okazji zwalczania parcha i mączniaka jabłoni), jak i nawozów oraz biostymulatorów. W przypadku fungicydów najlepsze wyniki otrzymywano stosując ditiokarbaminiany (Polyram 70 WG, mankozeb) oraz preparaty o najszerszym spektrum działania, czyli strobiluryny (Zato) czy te z grupy SDHI (Sercadis, Luna Experience). W przypadku nawozów, które ograniczają wystąpienie nekrotycznej plamistości liści, na szczególną uwagę zasługują produkty zawierające magnez i cynk. W wieloletnich ocenach, pod tym względem wyjątkowo wyróżniał się znany już preparat Magnitech. Nasilenie wystąpienia nekrotycznej plamistości powoduje u roślin również stres. Zwykle pojawia się on w wyniku niekorzystnego przebiegu warunków atmosferycznych – nagłych skoków temperatury, które mogą wystąpić po kwitnieniu drzew.

W przypadku łagodzenia skutków stresu należy zwiększyć wytrzymałość fizjologiczną roślin. W naszych badaniach porównawczych wyróżniał się tu preparat Megis, który oprócz stymulacji ogólnej odporności, dodatkowo wzmacnia komórki skórki, zwiększając ich mechaniczną wytrzymałość na zasiedlenie przez patogeny.

Ponieważ prawie zawsze pojawienie się nekroz następuje w efekcie współdziałania kilku czynników, najlepiej, gdy stosujemy w jednym zabiegu zarówno fungicydy, jak i substancje pomocnicze (nawozy i biostymulatory). W przypadku wrażliwych odmian warto również rozważyć dodatkowe nawożenie doglebowe magnezem. Stosujemy wówczas siarczan magnezu w dawkach dopasowanych do zasobności gleby i natężenia choroby, jakie wystąpiło w poprzednich sezonach. Zwykle jest to 30–50 kg nawozy na ha. Siarczan magnezu najlepiej rozpuścić w wodzie i rozlać za pomocą belki herbicydowej przy okazji zwalczania chwastów. Uwaga: stosując nawożenie magnezem należy uważać, aby nie zaburzyć optymalnego stosunku potasu do magnezu (3:1),  jaki powinien panować w glebie.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Owocówka II pokolenie

Owocówka II pokolenie

W ciągu najbliższych dni  słonecznie, możliwe burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna do 30°C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywisty. Rosnąca temperatura zwiększa presje ze strony drugiego pokolenia...

Fertygacja przed zbiorem

Fertygacja przed zbiorem

Tam gdzie jest to możliwe jako uzupełnienie do nawożenia posypowego możemy zastosować fertygacje. WAŻNE - w sadach kilkuletnich, tam gdzie system korzeniowy jest już silnie rozwinięty,  fertygacja nie zastąpi nawożenia posypowego. Ferrygacja pozwala na dodatkowe...

Nawożenie doglebowe azotem

Nawożenie doglebowe azotem

Latem nie wolno stosować ujednoliconego nawożenia azotem we wszystkich kwaterach. Jest to zabieg wymagany ale i mogący też przynieść sporo negatywnych skutków.  Dlatego podejmując obecnie decyzje o nawożeniu azotem, należy koniecznie uwzględnić takie czynniki jak: ...

Letnie cięcie

Letnie cięcie

Dziś opady deszczu, w pasie od Śląska po Podlasie.  Okresami będą one o  natężeniu umiarkowanym i silnym. Na południowym wschodzie możliwe również burze. Suma opadów w centrum kraju do 35 mm. Temperatura maksymalna od 17°C na południowym zachodzie i lokalnie w...

Nowe opady, chwasty prosowate

Nowe opady, chwasty prosowate

Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju. W pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 20 mm, na Dolnym...

Owocówka, drobna plamistość, chlorek wapnia

Owocówka, drobna plamistość, chlorek wapnia

Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 27°C. Wiatr umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy (piątek/sobota) temperatura minimalna od 10°C do...