Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

29 lipca, 2020

Owocówka, nekrotyczna plamistość liści

W coraz to nowych miejscach obserwujemy kolejne odłowy owocówki. Ilości odławianych owadów są zróżnicowane. W większości łapią się pojedyncze sztuki. Jednak zdarzają  się i odłowy na poziomie kilkunastu osobników w ciągu doby. Dlatego tak ważną rzeczą jest wywieszenie pułapek feromonowych. O ile początek lotu motyli z przełomu maja i czerwca jest podobny w wielu rejonach o tyle loty z lipca i sierpnia mogą być znacznie zróżnicowane w zależności od lokalizacji. Tam gdzie widząc wyraźny wzrost odławianych motyli oraz gdzie w poprzednich sezonach odnotowywano znaczna ilość uszkodzonych przez owocówkę jabłek do końca obecnego tygodnia powinien zostać wykonany zabieg ochronny. Najlepiej zastosować obecnie preparat Runner.

Odnotowujemy coraz większą ilość sadów gdzie pojawiają się objawy nekrotycznej plamistości liści.   Zagrożone są  Golden Delicious’, ‘Red Delicious’, ‘Ligol’ a zwłaszcza  ‘Gala’. Z tym zjawiskiem ściśle kojarzonych jest kilka gatunków bakterii i grzybów, jak Pseudomona syringae, Glomerella cingulata czy Alternaria. Jednak sprawcą, który wywołuje najwięcej zmian jest  Marssonina coronaria.

Ze względu na złożony charakter zjawiska określanego jako  nekrotyczna plamistość liści, wpływ na jej ograniczenie można zaobserwować przy okazji stosowania zarówno wybranych fungicydów (np. przy okazji zwalczania parcha i mączniaka jabłoni), jak i nawozów oraz biostymulatorów. W przypadku fungicydów najlepsze wyniki otrzymywano stosując ditiokarbaminiany (Polyram 70 WG, mankozeb) oraz preparaty o najszerszym spektrum działania, czyli strobiluryny (Zato) czy te z grupy SDHI (Sercadis, Luna Experience). W przypadku nawozów, które ograniczają wystąpienie nekrotycznej plamistości liści, na szczególną uwagę zasługują produkty zawierające magnez i cynk. W wieloletnich ocenach, pod tym względem wyjątkowo wyróżniał się znany już preparat Magnitech. Nasilenie wystąpienia nekrotycznej plamistości powoduje u roślin również stres. Zwykle pojawia się on w wyniku niekorzystnego przebiegu warunków atmosferycznych – nagłych skoków temperatury, które mogą wystąpić po kwitnieniu drzew.

W przypadku łagodzenia skutków stresu należy zwiększyć wytrzymałość fizjologiczną roślin. W naszych badaniach porównawczych wyróżniał się tu preparat Megis, który oprócz stymulacji ogólnej odporności, dodatkowo wzmacnia komórki skórki, zwiększając ich mechaniczną wytrzymałość na zasiedlenie przez patogeny.

Ponieważ prawie zawsze pojawienie się nekroz następuje w efekcie współdziałania kilku czynników, najlepiej, gdy stosujemy w jednym zabiegu zarówno fungicydy, jak i substancje pomocnicze (nawozy i biostymulatory). W przypadku wrażliwych odmian warto również rozważyć dodatkowe nawożenie doglebowe magnezem. Stosujemy wówczas siarczan magnezu w dawkach dopasowanych do zasobności gleby i natężenia choroby, jakie wystąpiło w poprzednich sezonach. Zwykle jest to 30–50 kg nawozy na ha. Siarczan magnezu najlepiej rozpuścić w wodzie i rozlać za pomocą belki herbicydowej przy okazji zwalczania chwastów. Uwaga: stosując nawożenie magnezem należy uważać, aby nie zaburzyć optymalnego stosunku potasu do magnezu (3:1),  jaki powinien panować w glebie.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Poniżej tabela z aktualnym stanem dojrzałości najważniejszych odmian jabłoni. Należy zwrócić uwagę na znaczny przyspieszenie w dojrzewaniu. W najbliższych dniach należny liczyć się z koniecznością zbioru takich odmian jak Empire, Red Jonaprince, Szampion, Red...

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

  W zależności od wieku drzew i stanowiska, rozpoczynają się zbiory Gali. Tam gdzie owoce są mniej wyrównane, pod względem wielkości lub koloru,  powinno się zastosować zbiór dwuetapowy. W wielu krajach zbiór podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy, sa to jabłka...

Terminy zbioru

Terminy zbioru

  Na podstawie prowadzonych analiz stopnia dojrzałości owoców można stwierdzić: powoli mija optymalny termin zbioru gruszek odmiany Konferencja   dojrzałość zbiorczą osiągnęła też już odmiana Lobo pod koniec tygodnia będzie można rozpoczynać zbiory jabłek odmiany...