Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

5 września, 2020

Parch przechowalniczy

 

Prognozowane ocieplenie, przy stałym ryzyku pojawienia się opadów, oraz wyjątkowo silne poranne rosy, znacznie podnoszą ryzyko rozwoju chorób drzew owocowych. Cały czas dużym zagrożeniem są gorzka zgnilizna i szara pleśń. Niestety, niepokojącym jest fakt, że w prowadzonych doświadczeniach widać wyraźny wzrost aktywności ze strony parcha jabłoni. Na liściach pojawiają się nowe objawy formy marmurkowatej parcha, a na  owocach , tam gdzie wcześniej wystąpiły plamy, uważane obecnie za wyniszczone, widać ich regenerację. W obu przypadkach  diagnozujemy obecność sporych ilości zarodników konidialnych. W panujących obecnie warunkach pogodowych (poranne, długotrwałe  rosy), do infekcji, nawet wyrośniętych jabłek, może dochodzić praktycznie non stop.

Dlatego, podstawowym preparatem do ochrony w końcowym okresie produkcji, powinien być kaptan. Z produktów o szerszym spektrum działania, właśnie ze względu na ochronę przed parchem,  w pierwszej kolejności sięgamy po Lunę Expirience i Bellis. Zwykle, aby unikać ryzyka odporności w kierunku preparatów SDHI,  wymienione produkty powinny być stosowane z kaptanem w zredukowanej dawce (1kg/ha).

Jeśli nie chcemy wnosić dodatkowych pozostałości, choć w obecnym sezonie dbałość o zdrowotność ma zdecydowany priorytety, możemy wykorzystać Sergomil, który dodatkowo będzie ograniczał bakteriozy. Chodzi tu  zwłaszcza o bakterie z rodzaju Psudomonas, które uszkadzają przetchlinki na owocach.

UWAGA: ze względu na pojawiacie się pytania informujemy, że w  prowadzonych  u nas w tym roku  ścisłych doświadczeniach, laminaryna (substancje nie wnosząca pozostałości) wykazała słabe i bardzo słabe działanie w zwalczaniu parcha jabłoni i szarej pleśni. Dotyczy to również  zabiegów wykonywanych tym produktem w drugiej połowie lata w celu oceny skuteczności ochrony przed późnymi infekcjami parcha jabłoni. Dlatego  wydaje się, że ze względu na silną presję ze strony patogenów,  na laminarynie  nie może opierać się główny ciężar ochrony przed parchem przechowalniczym i szarą pleśnią.  

Na podstawie prowadzonych obserwacji informujemy, że należy liczyć się z koniecznością wykonania zabiegu zwalczającego późne stadia zwójkówek.

Prawdopodobny termin zabiegów to 10-15 września. Preparaty to Affirm i Delegate.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...