Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

5 września, 2020

Parch przechowalniczy

 

Prognozowane ocieplenie, przy stałym ryzyku pojawienia się opadów, oraz wyjątkowo silne poranne rosy, znacznie podnoszą ryzyko rozwoju chorób drzew owocowych. Cały czas dużym zagrożeniem są gorzka zgnilizna i szara pleśń. Niestety, niepokojącym jest fakt, że w prowadzonych doświadczeniach widać wyraźny wzrost aktywności ze strony parcha jabłoni. Na liściach pojawiają się nowe objawy formy marmurkowatej parcha, a na  owocach , tam gdzie wcześniej wystąpiły plamy, uważane obecnie za wyniszczone, widać ich regenerację. W obu przypadkach  diagnozujemy obecność sporych ilości zarodników konidialnych. W panujących obecnie warunkach pogodowych (poranne, długotrwałe  rosy), do infekcji, nawet wyrośniętych jabłek, może dochodzić praktycznie non stop.

Dlatego, podstawowym preparatem do ochrony w końcowym okresie produkcji, powinien być kaptan. Z produktów o szerszym spektrum działania, właśnie ze względu na ochronę przed parchem,  w pierwszej kolejności sięgamy po Lunę Expirience i Bellis. Zwykle, aby unikać ryzyka odporności w kierunku preparatów SDHI,  wymienione produkty powinny być stosowane z kaptanem w zredukowanej dawce (1kg/ha).

Jeśli nie chcemy wnosić dodatkowych pozostałości, choć w obecnym sezonie dbałość o zdrowotność ma zdecydowany priorytety, możemy wykorzystać Sergomil, który dodatkowo będzie ograniczał bakteriozy. Chodzi tu  zwłaszcza o bakterie z rodzaju Psudomonas, które uszkadzają przetchlinki na owocach.

UWAGA: ze względu na pojawiacie się pytania informujemy, że w  prowadzonych  u nas w tym roku  ścisłych doświadczeniach, laminaryna (substancje nie wnosząca pozostałości) wykazała słabe i bardzo słabe działanie w zwalczaniu parcha jabłoni i szarej pleśni. Dotyczy to również  zabiegów wykonywanych tym produktem w drugiej połowie lata w celu oceny skuteczności ochrony przed późnymi infekcjami parcha jabłoni. Dlatego  wydaje się, że ze względu na silną presję ze strony patogenów,  na laminarynie  nie może opierać się główny ciężar ochrony przed parchem przechowalniczym i szarą pleśnią.  

Na podstawie prowadzonych obserwacji informujemy, że należy liczyć się z koniecznością wykonania zabiegu zwalczającego późne stadia zwójkówek.

Prawdopodobny termin zabiegów to 10-15 września. Preparaty to Affirm i Delegate.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Poniżej tabela z aktualnym stanem dojrzałości najważniejszych odmian jabłoni. Należy zwrócić uwagę na znaczny przyspieszenie w dojrzewaniu. W najbliższych dniach należny liczyć się z koniecznością zbioru takich odmian jak Empire, Red Jonaprince, Szampion, Red...

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

  W zależności od wieku drzew i stanowiska, rozpoczynają się zbiory Gali. Tam gdzie owoce są mniej wyrównane, pod względem wielkości lub koloru,  powinno się zastosować zbiór dwuetapowy. W wielu krajach zbiór podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy, sa to jabłka...

Terminy zbioru

Terminy zbioru

  Na podstawie prowadzonych analiz stopnia dojrzałości owoców można stwierdzić: powoli mija optymalny termin zbioru gruszek odmiany Konferencja   dojrzałość zbiorczą osiągnęła też już odmiana Lobo pod koniec tygodnia będzie można rozpoczynać zbiory jabłek odmiany...