Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

2 listopada, 2020

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie.

W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W zamieszczonej liście są podstawowe informacje i sugerowane terminy. O szczegółach będziemy Państwa informować w najbliższym czasie.

 • Ochrona przed chorobami kory i drewna w jabłoniach.

Kilka zabiegów w zależności od warunków pogodowych. Pierwszy zabieg Topsinem w ciągu najbliższych dni. Preparaty miedziowe dopiero po opadnięciu liści. Jeśli zima będzie łagodna zabiegi cieczą siarkowo-wapniową w dawce 80-100l/ha

 • Ochrona przed chorobami kory i drewna w gatunkach pestkowych

Od teraz kilka zabiegów co 14 dni w zależności od przebiegu pogody

 • Parch jabłoni – redukcja potencjału infekcyjnego na sezon 2021

Mocznik w dawce 40-50kg/ha gdy zaczną masowo opadać liście. Rozdrobnienie tegorocznych liści robimy dopiero gdy są one dobrze wysuszone.

 • Ocena stanu zagrożenia ze strony bawełnicy korówki

Lustrację można już wykonywać. Wskazane zwłaszcza tam gdzie były podtopienia. Stojąca woda mogła wyniszczyć populacje skorków. Nie stosujemy obecnie ochrony chemicznej. Pierwsze zabiegi to olej parafinowy + siarka wczesną wiosną.

 • Zwalczanie miodówki gruszowej

Zabieg abamektyna + Siltac w ciągu najbliższych 7-10 dni. W okresie bezlistnym ale jeszcze jesienią olej parafinowy+siarka

 • Ethrel w sadach jabłoniowych i gruszowych

Gdy temperatura przekroczy 15C stosujemy 0,5l/ha. Zabieg  tam gdzie w obecnym sezonie było obfite plonowanie i jakość pąków jest słabsza. Ethrel stosowany obecnie nie wpływa na liczbę pąków. Te były tworzone w czerwcu. Obecne zabiegi wpływają na wielkość i kondycję pąków. Można mieszać z nawozami z wyłączeniem Boru.

 • Cięcie korzeni

Od teraz do wystąpienia mrozów. Zwłaszcza na odmianach drobnoowocowych, na słabszych glebach, przy braku nawodnienia lub tam gdzie chcemy wykonać zabiec z dwóch stron.

 • Jesienne cięcie mechaniczne

Jedynie na odmianach drobnoowocowych, głównie na Gali. Odmiany wielkoowoceowe mechanicznie tniemy w okresie różowego pąka.

 • Dolistne nawożenie azotem, cynkiem i borem

Od teraz  tylko tam gdzie nie ma wtórnych przyrostów stosujemy 1-2 zabiegi mocznikiem w dawce 10-15 kg/ha

+ Cynk. Dla cynkowych produktów o zawartości 70%  1l/ha. Dla siarczanu cynku 5kg/ha.

+Bor. Dla produktów o zawartości 15%B 1kg/ha

 • Doglebowe nawożenie azotem

Od teraz w ciągu najbliższych 2-3 tygodni lub do wystąpienia silnych przymrozków. W jabłonie i grusze stosujemy 100kg/ha saletry wapniowej. W uprawy pestkowe 120-150 kg/ha saletry wapniowej.

 • Doglebowe nawożenie potasem

Siarczan potasu już teraz. Sól potasowa dopiero po całkowitym wyhamowaniu wegetacji. Zwykle grudzień-styczeń pod warunkiem że nie będzie okrywy śnieżnej i ziemia nie będzie zamarznięta. Dawki powinny być dobrane według analiz gleby. Tam gdzie stosujemy nawożenie uzupełniające związane z plonowaniem należy przyjąć, że z każda toną jabłek wywozimy około 2kg K2O co odpowiada około 5kg soli potasowej.

 • Wapnowanie gleb

Od teraz. Dawki według oznaczeń pH. Stosujemy zwykle 500-1000kg/ha węglanu wapnia (kreda). Na słabszych glebach unikamy nawozów tlenkowych. Nie ma potrzeby rozdzielać terminu nawożenia wapniem od terminu stosowania nawozów potasowych.

 • Zwalczanie chwastów

Powinniśmy unikać jesienią glifostu, zwłaszcza tam gdzie są pojawiły się  odrosty korzeniowe. Glifosat stosujemy wiosną. Do jesiennych zabiegów zwykle sosowany był Kerb, niestety obecnie produkt ten nie posiada rejestracji w uprawach sadowniczych. To poprzednie zdanie wymaga korekty. Rejestracje stracił produkt Kerb 50WP. Kerb 400SC nadal można stosować w sadach jabłoniowych. Kerb to produkt doglebowy ale pobierany jest również przez liście. Preparat stosujemy gdy temp stale utrzymuje się poniżej 15C. Zwalcza między innymi perz właściwy.

 • Prace związane z wiosennym sadzeniem drzewek

analiza ziemi, choroby replantacyjne – odkażanie  dazometem, nawożenie fosforowe lub nawozami wapniowymi. Odstęp między tymi dwoma rodzajami nawozów to około 7 miesięcy.

 • Okrywanie podkładek u grusz

Od teraz. Zwłaszcza tam gdzie kwatery mogą być narażone na spadki temperatur, na lżejszych glebach, w przypadku podkładek pigwa MC lub Adams. Stosujemy substrat popieczarkowy lub usypujemy kopczyki najlepiej obsypywaczem talerzowym.

 

 

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...