Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

7 listopada, 2020

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się oddzielnie z miejsc o odmiennym ukształtowaniu terenu , odmiennej kondycji rosnących tam roślin, czy odmiennej historii nawożenia. Reprezentatywna próbka gleby nie powinna pochodzić z kwatery o powierzchni większej niż 2 ha. W istniejącym sadzie, próbki gleby pobiera się tylko z pasów herbicydowych/mechanicznych wzdłuż rzędów drzew. W obrębie pasów, próbki pobiera się w połowie odległości między linią rzędu drzew, a skrajem murawy. Gdy drzewa nawadniane są systemem kropelkowym, to próbki gleby należy pobrać około 20 cm od emitera. Jeśli drzewka sadzone będą w miejscu po wcześniej wykarczowanym sadzie, to próbki gleby należy pobierać oddzielnie z dawnych pasów herbicydowych oraz spod murawy. Przed założeniem sadu, próbki gleby najlepiej pobrać rok przed sadzeniem drzewek. W ten sposób jest dostatecznie dużo czasu, aby wykonać niezbędne zabiegi polepszające żyzność gleby. Zalecamy by w sadzie próbki gleby pobierać głównie z  poziomu 0-20 cm. Przed założeniem sadu wskazane jest pobrać próbkę z drugiej warstwy, tj. z głębokości 20-40 cm.  W sadzie, próbki pobiera się raz na 4-5 lat. Na glebach lekkich pobiera się raz na 4 lata, podczas gdy na glebach cięższych raz na 5lat. Próbka analityczna to próbka  mieszana  która optymalnie powinna składać się składać się z 20  indywidualnych próbek. Po dokładnym wymieszaniu indywidualnych próbek gleby w wiadrze, pobiera się około 1 kg gleby (tzw. próbka reprezentatywna). Po uprzednim umówieniu się, pobrane próbki wysyłamy kurierem do stacji chemiczno-rolniczej. Próbki nie tylko z Mazowsza najlepiej wysłać do : http://www.oschr-warszawa.pl/

Wapnowanie

Główną regulację pH gleby najlepiej wykonać przed sadzeniem drzewek. Stosowane wówczas nawozy wapniowe działają najlepiej (najszybciej) gdyż po wysiewie bez trudu można je wymieszać z glebą. Optymalna wartość pH gleby  dla sadów owocowych to 6,0-6,7. Jeśli taki odczyn występował podczas sadzenia drzewek, to wapnowanie uzupełniające należy wykonać dopiero po kolejnych 4-5 latach. W zależności od kategorii agronomicznej gleby oraz aktualnego jej odczynu, polecane dawki nawozów wapniowych w sadzie jabłoniowym wahają się od 500 do 2500 kg CaO na ha.

Rodzaje nawozów wapniowych regulujących pH

  • Wapno tlenkowe CaO (palone) inaczej wapno budowlane – uzyskiwane poprzez prażenie wapieni. Wapno tlenkowe jest nawozem szybko działającym, w reakcji z wodą glebową powstaje mocna zasada. Zalecane jest do stosowania
    jedynie na gleby bardzo ciężkie. Mieszanie z innymi nawozami mineralnymi nie jest tu wskazane. Wapno tlenkowe nadaje się przede wszystkim na gleby ciężkie i średnie, których odczyn zmienia się bardzo powoli. Średnio przydatne dla upraw sadowniczych.
  • Wapno węglanowe CaCO3 (węglan wapnia)  – inaczej kreda pylista, kreda pastewna, mączka wapienna bądź kreda jeziorna – uzyskiwane jest w procesie kruszenia i mielenia skał wapiennych, a także jako kopalina w kopalniach
    odkrywkowych. Surowcem do produkcji nawozów wapniowo-węglanowych są skały wapienne, powstałe w różnych okresach geologicznych. Stąd też różne są ich właściwości, a w związku z tym różne są również cechy uzyskiwanych z nich nawozów. Właściwości te zależą w głównej mierze od wieku złoża. Nie każde wapno węglanowe posiada dobre cechy i daje oczekiwane efekty pod względem nawozowym. Najlepsze nawozy węglanowe to te, które są najdrobniej zmielone, nie zawierają zanieczyszczeń oraz wody. W przypadku stosowania wapna węglanowego zmiana odczynu gleby jest znacznie dłuższa niż w przypadku zastosowania wapna palonego i wymaga jednocześnie większej ilość wody, aby nastąpił rozkład formy węglanowej wapna do formy tlenkowej. Nawozy węglanowe najlepiej  stosować do poprawy pH gleb lekkich, bardzo lekkich oraz średnio zwięzłych oraz wszystkich o dużej zawartości próchnicy. Można je stosować jednocześnie lub mieszać na krótko przed wysiewem z  saletrą wapniową oraz solami potasowymi. Najlepsze dla upraw sadowniczych.
  • Wapno dolomitowe – inaczej wapno kopalniane, bądź też wapno magnezowe – jest to najmniej reaktywny rodzaj wapna stosowanego w rolnictwie. Jego zdolność do odkwaszania gleby jest bliska zeru. Wapno dolomitowe traktowane jest jako nawóz magnezowy pod warunkiem jego przemielenia lub poddanie prażeniu zwietrzałych skał dolomitowych. Mało przydatne dla upraw sadowniczych.

Przy okresowym wapnowaniu sadu, drzewa podlegają wahaniom odczynu gleby, co może osłabiać ich wzrost i/lub obniżać plonowanie. Z tego powodu, lepiej utrzymywać odczyn gleby na optymalnym poziomie przez cały okres eksploatacji sadu. W celu stabilizacji kwasowości gleby, należy stosować corocznie około 300-500 kg/ha CaO. Zabieg taki najlepiej wykonać późną jesienią. Wprawdzie zwykle na glebach lekkich poleca się używać wapna w formie węglanowej (CaCO3), a na glebach  ciężkich w formie tlenkowej – CaO lub wodorotlenkowej – Ca(OH)2, w  przypadku upraw sadowniczych zdecydowanie powinniśmy wybierać głównie wapno węglanowe, a dokładnie jego rodzaj  w postaci kredy nawozowej jak np. wapniak koszelowski, wapniak kornicki, kredcal wapniak rudkowski…

Kreda nawozowa jest tak cenna gdyż  ma budowę amorficzną, jest  bardziej miękka od węglanu wapnia pochodzącego z mielonej skały (dolomit), dlatego wykazują szybszą moc odkwaszania. W obu przypadkach węglany mają zbliżony wygląd, dlatego tak łatwo można sprzedać mało wartościowy dolomitowy węglan wapnia (mieloną skałę) jako kredę. Między tymi nawozami jest różnica w budowie porowatej, kreda posiada większą powierzchnię styku wapnia z roztworem glebowym, dając szybsze podniesienie odczynu gleby. Dlatego raz jeszcze warto przypomnieć stosujemy kredę nie dolomit. Dlatego przy wyborze nawozu wapniowego zawsze należy zwrócić uwagę na jego odmianę. Tego typu oznaczenia są na każdym produkcie. Najlepsza kreda to typ wapna nawozowego o odmianie 06a. Warto pytać o to oznaczenie sprzedawcy.

Zalecany okres przerwy pomiędzy wapnowaniem i nawożeniem nawozami organicznymi powinien wynosić 8-10 tygodni a wapnowaniem a nawożeniem fosforem minimum 3 miesiące

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...