Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

28 sierpnia, 2020

Przed zbiorem jabłek

Rozpoczynamy monitoring stopnia dojrzałości jabłek. Do testów wstępnych wybraliśmy odmiany Gala Brookfield i Szampion. Z prowadzonych ocen wynika, że zbiór testowanych odmian rozpocznie się nie wcześniej niż za 10 dni, a więc około 7 dni później niż w sezonie 2019.

Należy jednak pamiętać, że różnice w zakresie optymalnego zbioru mogą być różne w różnych lokalizacjach. Zachęcamy do systematycznego wykonywanie testów we własnych gospodarstwach. Podstawą powinien być test skrobiowy.

Zbliżanie się  zbioru odmian przeznaczonych do dłuższego przechowywania wymaga zabezpieczania jabłek przed chorobami biotycznymi jakie mogą pojawić się w tym okresie. Nie wnikając w niepotrzebne szczegóły warto pamiętać, że choroby te możemy podzielić na dwie grupy w zależności od tego kiedy dochodzi do zakażenia owoców.

 • Choroby mające swój początek na kilka – kilkadziesiąt dni przed zbiorem, gdy do infekcji dochodzi jak owoce są jeszcze na drzewie (parch przechowalniczy, gorzka zgnilizna, monilioza – to patogeny które infekują poprzez nieuszkodzoną skórkę).
 • Choroby, które swój początek mają w trakcie prac związanych ze zbiorem, transportem czy wstępnym sortowaniem (mokre zgnilizny – tu patogeny infekują jedynie miejsca uszkodzone mechanicznie). Pierwsza grupa patogenów zwalczana jest zabiegami wykonywanymi na 2-4 tygodnie przed zbiorem, drugą grupę zwalczamy tuż przed  zbiorem.

Na podstawie  prowadzonych przez nas wieloletnich obserwacji możemy jednoznacznie stwierdzić, że:

 • Ochronę przedzbiorczą powinniśmy oprzeć na kaptanie
 • W przypadku gdy latem występuje susza, lub intensywność opadów jest niewielka, do zadowalającej ochrony jabłek, nawet przeznaczonych do długiego przechowywania, wystarczają dwa zabiegi wykonane w okresie 21-14  i 7 dni przed spodziewanym zbiorem (terminy dopasowujemy do warunków pogodowych – zabiegi wykonujemy przed deszczem), których głównym preparatem jest kaptan.
 • W przypadku odmian zbieranych w drugiej połowie września, zwłaszcza w okresie wystąpienia intensywniejszych opadów, wymagane będą dodatkowe zabiegi ochronne również oparte na kaptanie.
 • Kaptan jest produktem najbardziej uniwersalnym jeśli chodzi o spektrum zwalczanych patogenów i powinien być podstawą również w ochronie przed chorobami przechowalniczymi.
 • Kaptan to tylko 7 dni karencji.
 • W przypadku wyższego ryzyka wynikającego z pojawienia się czynników dodatkowych (wymienione poniżej), aby zwiększyć skuteczność ochrony przed patogenami zwłaszcza z pierwszej grupy, można wspomóc kaptan preparatem Bellis, Luna Experience, Switch a przy mniejszym zagrożeniu Geoxe. Decydując się na dodatek wymienionych preparatów do kaptanu warto pamiętać, że:
 1. zwiększają one skuteczność ochrony zwłaszcza w przypadku gorzkiej zgnilizny,
 2. różnice w skuteczności miedzy tymi preparatami  są nieznaczne,
 3. stosując te produkty wnosimy dodatkowe substancje chemiczne (Bellis, Switch, Luna zawierają  po dwie nowe substancje, Geoxe to jedna nowa substancja).

Czynniki zwiększające presje ze strony chorób przechowalniczych. 

 • W sadzie intensywnie wysterują choroby wywoływane przez te same patogeny, które są odpowiedzialne za choroby przechowalnicze: raki i zgorzele kory, nekrotyczna plamistość (opadzina)liści, zmumifikowane pigmeje, parch na liściach i owocach.
 • Na owocach widać uszkodzenia mechaniczne: uszkodzenie gradowe, pęknięcia przyszypułkowe (Gala), ordzawienia.
 • Wiosna wystąpiły przymrozki skutkiem których jest otwarta rurka kielichowa (połączenie komory nasiennej z środowiskiem zewnętrznym).
 • Spodziewamy się opóźnionego zbioru.
 • W poprzednim sezonie wystąpiły znaczne ubytki spowodowane chorobami przechowalniczymi.
 • Przewidywane są długotrwałe opady deszczu.

Zagrożenie ze strony chorób z drugiej grupy zwiększa się gdy:

 • Zbiór odbywa się w czasie deszczu.
 • Jabłka jeszcze na drzewie są uszkodzone mechanicznie lub do uszkodzeń dochodzi podczas zbioru (obicia, brak ogonków, nakłucia).
 • Owoce będą poddane wstępnemu sortowaniu przed okresem przechowywania.

WAŻNE:

W obecnym sezonie należny uwzględnić większa niż zwykle presje ze strony parcha przechowalniczego i szarej pleśni. Dlatego tak jak wcześniej informowano, zabiegi ochronne powinny być oparte na kaptanie.

Dodatkowo:

 • tam gdzie panuje zwiększone ryzyko wystąpienia gorzkiej zgnilizny (oczkowanie) zalecamy wykonać w pierwszej kolejności zabieg mieszaniną kaptan + Bellis lub  Geoxe. 
 • tam gdzie panuje  ryzyko wystąpienia chorób gniazda nasiennego i szarej pleśni  zalecamy wykonanie w pierwszej kolejności zabiegów mieszaninami kaptan plus Luna Experience lub Switch
TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...