Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

22 lipca, 2020

Przędziorki i pordzewiacze

  • Na zawiązkach niektórych odmian jabłoni pojawiają się nietypowe uszkodzenie. Tak właśnie uwidaczniają się  wewnętrzne pęknięcia miękiszu. Powstałe na skutek działania wiosną niskich temperatur uszkodzenia, ze względu na rozrastanie się zawiązków, uzewnętrzniają się obecnie w postaci podłużnych, prawie symetrycznych pęknięć.  Zjawisko dotyczy tych odmian, które były najbardziej rozwinięte w okresie wystąpienia majowych mrozów: Ligol, Idared, odmiany letnie (Piros, Celeste…).
  • Cały czas obserwujemy wzrost populacji przędziorkaów i pordzewiaczy. To niepokoi, bo od kilku lat znaczenie tych szkodników w sadach owocowych malało. Obecnie,  w niektórych miejscach obserwujemy tendencje odwrotną. Prawdopodobnie jest związane z używaniem do zwalczania roztoczy w sadach jabłoniowych abamektyny. Produkt jest jednym z tańszych i dodatkowo przedstawiany również jako preparat zwalczający zwójkówki co wydaje się być atrakcyjne. Niestety preparat jest wyjątkowo niebezpieczny dla dobroczynków. W przypadku zniszczenia populacji tych pożytecznych organizmów, przędziorki rozwijają się bez ograniczeń i nie jesteśmy ich w stanie skutecznie zwalczyć przy pomocy samych środków chemicznych. Taka sytuacja już była pod koniec lat 90tych. Gdzie przędziorki stanowiły w sadach jabłoniowych jeden z najważniejszych problemów. Dlatego w sadach jabłoniowych należy zdecydowanie zaniechać używania abamektyny. Tym bardziej, że skuteczność tego produktu w zwalczaniu zwójkówek jest bardzo niska. Przed podjęciem decyzji o wykonaniu zabiegu przeciwko przędziorkom  należy precyzyjnie określić poziom zagrożenia i obecność dobroczynków. Wykonujemy lustracje. Warto pamiętać, że wymienione szkodniki nie występują we wszystkich kwaterach sadu. Zwykle wybierają takie odmiany jak grupa Jonagolda, Szampion, Gala, Golden Delicious. Dlatego zwalczając przędziorki i podziwiacze nie zawsze jest potrzeba wykonywania oprysku w całym sadzie.
  • Na liściach niektórych odmian jabłoni, np. na odmianie Jonagold, bezpośrednio na nerwie głównym można zaobserwować czerwono-pomarańczowe wypustki. Nie jest to powód do obaw, gdyż wypustki są jedynie naturalnym wytworem liści i nie stanowią żadnego zagrożenia.
  • W sadach gruszowych rozpoczyna się wylęg larw nowego pokolenia. Proces ten będzie trwał przez najbliższe dni. Jest to optymalny moment do zastosowania produktu Delegate.   
TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...