Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

9 listopada, 2020

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy

Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom.

Aby wzbogacić glebę w przyswajalny wapń musimy zastosować  siarczan wapnia czyli gips rolniczy

czyli  siarczan wapnia dwuwodny. Wzór chemiczny tego związku to: CaSO4·2H2O

Nawóz ten  jest w pełni uwodniony – nie będzie więc pochłaniać więcej wody do swojej sieci krystalicznej A WIĘC NIE BĘDZIE SIĘ ZBRYLAŁ.

UWAGA, nie mylmy gipsu rolniczego  z gipsem budowlany (siarczan wapnia półwodny – CaSO4·0,5H2O). TEN RODZAJ GIPSU POD WPŁYWEM WODY ZBRYLA SIĘ.

Gips rolniczy mimo tego, że zawiera wapń nie wpływa na wartość pH gleby (nie zmienia go). Jest to więc cenny nawóz wapniowym również na glebach o wysokim pH jak i tam gdzie zależy nam by pH nie podnosić, np. w uprawie borówki.

Siarczan wapnia występuje również naturalnie w postaci bezwodnej (anhydryt). Zawiera on co prawda więcej wapnia i siarki niż siarczan wapnia dwuwodny, ale wapń jak i siarka są tu dużo wolniej przyswajalne i są słabiej dostępne dla roślin.

Tona gipsu rolniczego zawiera około 220kg wapnia (Ca), w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) ma go około 310kg, ( 31% CaO).

Gips rolniczy dodatkowo istotnie poprawia strukturę i drenaż gleby, poprawia jej warunki tlenowe, a to stymuluje rozwój mikroorganizmów .

Gips rolniczy z racji tego, że zawiera cząsteczkę siarczanu przyspiesza rozkład również węglanu wapnia (kredy) oraz węglanu magnezu (składnik dolomitu). Z tego powodu często stosuje się go razem z tymi nawozami  w celu przyspieszenia udostępniania wapnia z kredy.

Stosowania  gipsu może dać dobre rezultaty, mimo pozornie wystarczającej ilości wapnia w glebie (zwłaszcza jeśli nie wiemy jaką metodą zostało przeprowadzone dane badanie), bowiem wapń może znajdować się w podłożu  w formie  tymczasowo niedostępnej dla roślin i życia glebowego.

Tak więc gips rolniczy oprócz szybkiego zasilenia drzew w wapń,  poprawia również strukturę gleby, jej drenaż, stosunki wodne, ogranicza straty azotu z gleby (poprzez ograniczanie spływu powierzchniowego wody), jest bardzo łagodny dla życia glebowego i roślin, pozytywnie wpływa na  rozwój dżdżownic .

UWAGA:  oprócz gipsu rolniczego  również  superfosfat prosty (pojedynczy)  jest nawozem, który zawiera łatwo dostępny wapń. 

Zawartość  fosforu, siarki  i wapnia w tym nawozie wynosi odpowiednio: fosfor (P2O5) 19 %, siarka (SO3) 28, % wapń (CaO) 10 %. Z tego powodu jest to nawóz znacznie bardziej uniwersalny niż superfosfat potrójny. Dlatego w celu uzupełnienie gleby o fosfor, to ten nawóz powinniśmy bardziej preferować.

Wielkość dawki siarczanu wapnia należy dobierać  na podstawie analiz gleby. To ważne, gdyż przenawożenie wapniem może prowadzić do problemów z pobieraniem potasu i magnezu.

W warunkach centralnej Polski najczęściej stosowna dawka to 200-300kghha gipsu rolniczego, co odpowiada 600-900kg superfostatu pojedynczego.

Termin stosowania: od wczesnej wiosny do jesieni.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...