Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

28 czerwca, 2020

Szara pleśń

W niektórych rejonach ponownie spadł grad. 

Należy pamiętać, że w takiej sytuacji największym zagrożeniem jest szara pleśń. Gdy zostanie uszkodzona skórka, choroba może rozwinąć się na zawiązkach wiszących jeszcze na drzewie. Nie muszą być to nawet widoczne zranienia. Do infekcji dochodzi również gdy są to mikropęknięcia a te powstają nawet przy niewielkich uderzeniach gradu. Choroba, ze względu na wyjątkowo sprzyjające warunki do jej rozwoju, może być dużym problemem  w obecnym sezonie.

  • Po gradobiciu należny możliwie szybko wykonać zabiegi zabezpieczające. 
  • W pierwszej kolejności wybieramy Mythos w mieszaninie z kaptanem/Delanem, lub Faban.
  • Gdy nie widać uszkodzeń skórki Mythos w dawce 1l/ha.
  • Przy widocznych pęknięciach Mythos w dawce 1,5l/ha. Kaptan/Delan w standardowych dawkach odpowiednio 2,0 i 0,5 kg/ha
  • Jedynie w  młodych sadach, tam gdzie owoce nie są priorytetem, wykonujemy  zabieg Topsinem
 
TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...