Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

8 lipca, 2020

Tempo wzrostu drzew

Ponownie należy ocenić tempo wzrostu drzew jabłoni. Obecnie drzewa powinny już wyhamować rozwój jednorocznych pędów. W przeciwnym przypadku wpłynie to na jakość tegorocznego plonu i kondycję drzew w kolejnym sezonie. Ponieważ problem stałego wzrostu jest w tym roku masowy, przypominamy raz jeszcze aby w sadach gdzie ten problem występuje a po kwitnieniu nie przeprowadzono, wykonać zabieg cięcia korzeni. Dodatkowo można zastosować oprysk Regalisem w dawce 0,5kg/ha.

Podcinanie korzeni o tej porze zawsze wykonuje się nożem prostym i tylko po jednej stronie. Odległość cięcia 40cm od pnia. Głębokość 30-35 cm.

Nawet w sadach gdzie owocowanie jest obfite, stosowanie obecnie dodatkowych dawek azotu doglebowego wymaga dokładnej analizy, gdyż problem przeazotowania niesie ze sobą o wiele więcej kłopotów niż deficyt tego składnika. Takie ryzyko istnieje zwłaszcza na glebach żyźniejszych. Należy pamiętać, że latem bakterie glebowe uwalniają dodatkowe dawki azotu magazynowane w próchnicy. Oceniając  tegoroczne, niższe owocowanie, należy z jeszcze większą ostrożnością decydować o dodatkowych dawkach azotu. Azot doglebowo stosowany obecnie, może pobudzić rozwój pędów a to zaburzy   wzrost owoców, podniesie  podatność na GPP i pogorszy ich zdolności przechowalnicze. Pojawiające się nowe przyrosty ponownie staną się miejscem bytowania mszyc. Sugerujemy, aby posypowe nawożenie uzupełniające zastosować obecnie jedynie na glebach słabszych (IVkl i niżej) i jedynie w sytuacji naprawdę obfitego plonowania, stosując nie więcej niż  100kg saletry wapniowej na hektar.

W przypadku grusz zalecamy wykonanie tego typu nawożenia już na glebach zasobniejszych (od IIIkl.). U grusz zapotrzebowanie na azot jest większe niż u jabłoni, a ryzyko przeazotowania nie tak groźne.

U drzewek sadzonych w tym roku, tam gdzie nadal trwają przyrosty pędów, nawożenie doglebowe azotem warto kontynuować. Młode drzewka wymagają stałych dawek tego nawozu by szybko rozbudować swoje korony. Dlatego nawozimy je systematycznie do końca lipca stosując jeszcze 2-3 zabiegi saletrą wapniowa w dawce 100, 100 i 50 kg/ha.

Tam gdzie młode drzewka zakończyły już wzrost, aby uniknąć wtórnych przyrostów, nawozów azotowych już nie wysiewamy. 

Cały czas kontynuujemy stosowanie dolistnych nawozów azotowych (mocznik, saletra wapniowa).

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...