Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

10 sierpnia, 2020

Uszkodzenia słoneczne

UWAGA ze względu na panujące upału powinno się zawiesić wykonywanie wszystkich zabiegów środkami ochrony roślin i nawozami. Dotyczy to zwłaszcza zabiegów chlorkiem wapnia.

Panujące upału negatywnie wpływają na dojrzewające jabłka i gruszki. Nie chodzi tu tylko o oparzenia zewnętrzne, ale i o uszkodzenia  części wewnętrznych. Zbyt intensywna operacja słoneczna  wpływa również na osłabienie fotosyntezy i ogólną degradacje jakości plonu.  Dodatkowo owoce narażone na przegrzanie gorzej się przechowują. Warto również pamiętać, że w miejscach  owoców wystawionych na silne nasłonecznienie szybciej pojawiają się objawy gorzkiej plamistości podskórnej.

Owoce uszkadzane są zarówno przez ciepło jak i przez promieniowanie UV. Dlatego wyróżniamy trzy rodzaje uszkodzeń.

  1. Martwice i czarne nekrozy związane z uszkodzeniem przez wysoką temperaturę. Tu jedynym sprawcą uszkodzeń jest temperatura. Wystawione na działanie słońca owoce absorbują ciepło. Im są większe, tym większa jest absorbcja, tak więc na uszkodzenia narażone są te odmiany, których zawiązki są największe, jak Jonagoldy, Ligol czy Szapmion. Niestety są to odmiany, które z natarty gorzej się przechowują ze względu na szybką utratę jędrności  i występowanie gorzkiej plamistości podskórnej.
  2. Fotooksydacyjne nekrozy wywołane przez UV. Te uszkodzenia mogą powstać w sytuacji gdy owoce są nagle wystawione na działanie promieni UV . Dzieje się tak w słoneczne dni  po przerywce lub po letnim cięciu. Uszkodzenie fotoksydacyjne mogą pojawić się nawet gdy nie ma wysokich temperatur.
  3. Uszkodzenie pośrednie, wywołane zarówno przez temperaturę jak i UV mają charakter zbrązowieńUszkodzenia te objawiają się jako nieznaczne zbrązowienia skórki. Często mogą występować na odmianach kolorowych. Pojawiają się gdy panuje silne nasłonecznienie i dość ciepła, ale nie koniecznie upalna   Uszkodzenia te mogą być widoczne  dopiero podczas przechowywania owoców.

Dlatego chroniąc owoce przed uszkodzeniami słonecznymi musimy zabezpieczaj je zarówno przed wysoką temperaturą jak i przed  promieniami słonecznymi.

Do schładzania owoców najlepiej wykorzystać nawadnianie nadkoronowe.  Tam gdzie istnieje największe zagrożenie, system powinien być włączany gdy temperatura owoców przekroczy 40C. Zwykle taka sytuacja występuje, gdy przy wysokim nasłonecznieniu temperatura powietrza zaczyna przekraczać  25-27C. Wówczas to  zraszanie nadkoronowe powinno być włączane  co godzinę na 15-20 min. Chłodzenie następuje ze względu na parowanie wody z powierzchni owoców jak na bezpośrednią wymianę ciepła pomiędzy  gorącym owocem a zimną wodą. W takich warunkach nie ma ryzyka uszkodzeń.  Uszkodzenia mogą wystąpić, gdy zraszanie jest krótkotrwałe i nie wychładza jabłek. Taka sytuacja ma miejsce podczas wykonywania zabiegów opryskiwaczem lub gdy stosujemy zraszanie przy pomocy deszczowni. Chłodzenie wodą występuje również gdy roślina intensywnie  transpiruje, dlatego w warunkach  wystąpienia  ryzyka uszkodzeń słonecznych, drzewa  należy intensywnie nawadniać. Chłodzenie wodą nie chroni przed uszkodzeniami fotooksydacyjnymi jakie pojawiają się po letnim cięciu!!!

Tam gdzie nie ma systemu nadkoronowego zraszania możemy drzewa zabielać . Zwykle stosujemy glinkę kaolinową. Jednak produkt ten stosowany o tej porze może pozostawać na owocach aż do zbiorów a to nie zawsze jest akceptowane przez producentów. Dlatego w tym samym celu można również stosować preparat Maxflow Ca, którego osady są o wiele łagodniejsze, przy porównywalnym efekcie ochronnym jaka daje glinka.

Uwaga nie musimy bielić całego sadu. Niekiedy wystarczą zabiegi tylko na najbardziej narażone miejsca jak:

  • wystawy zachodnie i południowe rzędów. Dotyczy to zwłaszcza rzędów rosnących w kierunku wschód-zachód.
  • jedynie wierzchołki drzew. Zabieg wykonujemy 3-4 górnymi dyszami
  • jedynie zewnętrzne owoce. Zabieg wykonujemy z małym wydatkiem wentylatora aby nie wtłaczać substancji zabielającej do zacienionego wnętrza korony.
  • kwatery po cięciu letnim lub przerywce
  • kwatery gdzie rosną największe owoce
  • odmiany gdzie najczęściej występuje gorzka plamistość podskórna
  • kwatery gdzie nie ma nawodniania i na lżejszych glebach

 

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Dojrzałość zbiorcza jabłek 18.09.2020

Poniżej tabela z aktualnym stanem dojrzałości najważniejszych odmian jabłoni. Należy zwrócić uwagę na znaczny przyspieszenie w dojrzewaniu. W najbliższych dniach należny liczyć się z koniecznością zbioru takich odmian jak Empire, Red Jonaprince, Szampion, Red...

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

Dojrzałość, zbiór, zwójkówki

  W zależności od wieku drzew i stanowiska, rozpoczynają się zbiory Gali. Tam gdzie owoce są mniej wyrównane, pod względem wielkości lub koloru,  powinno się zastosować zbiór dwuetapowy. W wielu krajach zbiór podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy, sa to jabłka...

Terminy zbioru

Terminy zbioru

  Na podstawie prowadzonych analiz stopnia dojrzałości owoców można stwierdzić: powoli mija optymalny termin zbioru gruszek odmiany Konferencja   dojrzałość zbiorczą osiągnęła też już odmiana Lobo pod koniec tygodnia będzie można rozpoczynać zbiory jabłek odmiany...