Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

13 lipca, 2020

Gorzka zgnilizna, monilioza, czerwona plamistość i dziurkowatość liści

W przypadku ryzyka opadów, n jabłoniach  tam gdzie trwają przerosty i widać plamy parcha,  warto kontynuować  zabiegi jednym z preparatów kontaktowych opartych na kaptanie. Kaptan można mieszać z roztworem chlorku wapnia pod warunkiem, że pH takiego roztworu jest mniejsze niż 7 jednostek.  Ze względu na różnice podczas procesu produkcji, roztwory dostępnego u nas chlorku wapnia mogą mieć pH powyżej i poniżej wartości 7. Odczyn pH najlepiej zmierzyć papierkiem lakmusowym, którego skala zmienia się co 0,2 stopnia. Są one niekiedy dostępne również w aptekach.

Ze względu na opady,  zagrożenia w sadach pestkowych cały czas utrzymują się na wysokim poziomie i są to odpowiednio dla poszczególnych gatunków:

  •  gorzka zgnilizna (wiśni)
  •  monilioza (czereśni)
  •  czerwona plamistość i dziurkowatością liści (śliw)

W wiśniach stosujemy obecnie preparaty oparte na kaptanie, w ochronie czereśni Luną Expeirience , a w przypadku śliw preparat Zato.

UWAGA należy przestrzegać okresów karencji.

  • Na kwaterach czereśni  gdzie zakończono już zbiór, należy niezwłocznie  zintensyfikować zabiegi dolistne. Główne ich zadane to  ochrona przed drobną plamistością liści, wzmocnienie odporności i intensywne odżywienie drzew.
  • Do zwalczania drobnej plamistości niestety nie jest już zarejestrowany preparat Delan, który wykazywał bardzo wysoką skuteczność i można go było mieszać z nawozami. Obecnie można wybrać jeden z preparatów dotynowy, jednak mogą tu wystąpić problemy z mieszaniem z nawozami.
  • Po zbiorach w celu wzmocnienia odporności i dokarmienia czereśni używamy obecnie mieszaniny:  preparat fosforynowy np. Maxi Fos 1l/ha + mocznik 7kg/ha + siarczn magnezu 10kg/ha.

Zwalczając w sadzie chwasty warto rozważyć by wykonać również zabieg niszczący chwasty dwuliścienne z pasów murawy. Chodzi tu głównie o mniszka lekarskiego. Jest to chwast, którego szkodliwość polega na tym, że kwitnąc w podobnym czasie jak kwitną jabłonie, zwabia część owadów zapylających do siebie, odciągając je od kwiatów drzew owocowych. Może być to dużym problemem dla dobrego zapylenia zwłaszcza w sezonie gdy podczas kwitnienia jest zimno lub pada deszcz i grozi deficyt zapylaczy. Niestety kwity mniszka są bardziej atrakcyjne dla owadów niż kwiaty jabłoni, czereśni a zwłaszcza gruszy. Mniszek może zakwitać również w innych okresach niż kwitnienie. To też jest problem, gdyż  przywabiając wówczas do sadu owady zapylające, zwłaszcza pszczołę miodną, uniemożliwia wykonywanie zabiegów insektycydami nawet gdy drzewa owocowe już przekwitły. Mniszek jest bardzo ekspansywnym chwastem. W murawie tworzy silne rozety ocieniające, które wypierają trawy. To bardzo osłabia trwałość darni w miedzyrzędziach. Osłabiona darń to duże ryzyko pojawiania się kolein, które podczas mokrej wiosny, a zwłaszcza jesienią podczas zbiorów, są wyjątkowym utrudnieniem. Mniszka należy zwalczać stosując jeden z selektywnych preparatów niszczących jedynie rośliny dwuliścienne. Są to produkty oparte na 2,4D lub MCPA. zwalczając mniszka zwalczamy również babki, chwasty na których może przebywać mszyca jabłoniowo-babkowa.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...