Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

31 sierpnia, 2020

Wzrost zagrożenia ze strony chorób

Przez Polskę przechodzi fala silnych opadów burzowych. Padający deszcz, długo utrzymujące się zwilżenie drzew i relatywnie wysoka temperatura, sprzyjają rozwojowi chorób.  

Wymagane są zabiegi ochronne.

Jabłonie i grusze

W takich warunkach najlepiej obecnie stosować kaptan, który jest dość uniwersalnym produktem. Użycie  fungicydów wykorzystywanych do długotrwałej ochrony przed chorobami przechowalniczymi, ze względu na ryzyko ich silnego osłabienia z powodu możliwości zmycia, do czasu ustabilizowania się pogody wydaje się zbyt ryzykowne.  Z tego samego powodu nie stosujemy obecnie również i innych produktów. Kaptan można mieszać jedynie z chlorkiem (niewielka strata w przypadku zmycia) jeśli pH roztworu chlorku nie przekracza 7 jednostek. Chlorek w takich warunkach  stosujemy solo (minimalizacja strat gdy nastąpi zmycie) w dawce nieprzekraczającej 7kg/ha.

Czereśnie i wiśnie

Konieczne zabiegi ochronne przed drobna plamistością liści. Choroba jest najskuteczniej zwalczana przez najlepsze produkty wykorzystywane do ochrony przed parchem jabłoni: Delan, kaptan, dodyna. Niestety, niektóre  z nich utraciły rejestracje w uprawach pestkowych.

Mimo, że jest już po zbiorach, ochrona przed drobną plamistością jest jednym z najważniejszych działań w systemie ochrony drzew pestkowych. Choroba ta, gdy wystąpi masowo, może prowadzić do silnej defoliacji. Pozbawiane liści drzewa przestają magazynować na nowy sezon tak potrzebne substancje odżywcze. Odbija się to radykalnie na ilości i jakości plonu w olejnych sezonach. Słabo dokarmione rośliny są o wiele bardziej narażone na zimowy mróz a ich kwiaty na wiosenne przymrozki.

Piros – choroby kory

Piros to jedna z najbardziej wrażliwych odmian jabłoni na choroby kory. Zagrożenie jest tak duże, że w wielu przypadkach choroby te zniszczyły całe kwatery sadu. Nietety gdy jest już po zbiorach bardzo często zapominamy o konieczności prowadzenia dalszej ochrony. Tym bardziej, że obecny okres  wyjątkowo sprzyja rozwojowi tego typu zagrożeń. Jednymi z najskuteczniejszych produktów w ochronie przed chorobami kory są benzymidazole. Jednak ze względu na unikanie pozostałości w owocach są on po okresie kwitnienia w sadach owocujących nie stosowane. Do zabiegów tymi produktami należy powrócić tuż po zbiorach. Dlatego w przypadku odmiany Piros zalecamy by wykonać obecnie 1-2 opryski Topsinem. Taki sam zabieg, tuż po zbiorach,  będzie rekomendowany również w przypadku odmiany Gala.

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...