Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

18 sierpnia, 2020

Zabiegi kaptanem.

Mimo panującej w ostatnich tygodniach suszy w wielu miejscach widoczne są (zwłaszcza na wewnętrznej stronie liścia) nadal aktywne plamy parcha.  Tak forma choroby nosi nazwę parch marmurkowaty. Dlatego niewielkie opady jakie są obecnie  prognozowane, mogą zwiększyć zagrożenie ze strony zarówno parcha jak i niektórych chorób przechowalniczych.

Ponieważ powoli wchodzimy w okres przygotowawczy do zbioru  należy rozważyć rozpoczęcie zabiegów ochronnych,  gdzie produktem wiodącym będzie kaptan. 3-4-5 zabiegów tym produktem powinno być wykonywane co 10-14 dni w zależności od pogody, stanu fitosanitarnego drzew i terminu zbioru. Dla dwóch pierwszych zabiegów wybieramy  dawkę 1,9kg/ha. Kolejne to 1,5kg/ha. Ostatni zabieg, na 7 dni przed zbiorem, wykonujemy z użyciem dawki nie przekraczającej 1kg/ha.

Spada temperatura więc w celu ochrony przed GPP można intensyfikować zabiegi chlorkiem wapnia. Jeśli temp utrzymywać się będzie poniżej 25C, dawkę chlorku możemy zwiększyć do 10kg/ha pod warunkiem dodatku jedengo z preparatów aminokwasowych: Megafol lub Delfan w dawce 0,5l/ha.

W sezonie powinniśmy dostarczyć  do zbioru owoców nie mniej niż 20 kg CaO/ha, co w przeliczeniu na najczęściej stosowane nawozy wynosi: 54 kg chlorku wapnia, 75kg saletry wapniowej.

Warunki w jakich nasila się występowanie gorzkiej plamistości podskórnej:

 • na glebach ubogich w wapno (pH poniżej 6)
 • na młodych drzewach (drugi i trzeci rok po posadzeniu)
 • w przypadku odmian nieregularnie owocujących bądź o niewyrównanych owocach (Ligol/Jonagold)
 • w przypadku stosowania fertygacji w młodym sadzie
 • na glebach bogatych w potas
 • u drzew o szczególnie intensywnym wzroście
 • na wrażliwych odmianach takich jak Champion, Ligol
 • przy słabej jakości rozet liściowych – liście będące w najbliższym sąsiedztwie owoców (uszkodzenia spowodowane mrozem, gradem itp.

INNE DZIAŁANIA:

 • Ze względu na ryzyko rozwoju gryzoni  nie powinno się pozostawiać jabłek opadłych na ziemie czy to w wyniku korekty ręcznej czy innych działań. 
 • Od północnej i wschodniej strony rzędów można ponownie  rozpocząć usuwanie najsilniejszych jednorocznych pędów. Zabieg wykonujemy głownie w celu poprawy wykolorowania owoców.
 • Nie ma najmniejszej potrzeby zwalczania o tej porze mszycy jabłoniowej. Szkodnik ten nie jest obecnie żadnym zagrożeniem. dodatkowo mszyce są obecnie intensywnie tępione przez skorki
 • Co 2-3 dni sprawdzamy stan odłowów w pułapkach feromonowych (owocówka, zwójkówki)

 

TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...