Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

30 czerwca, 2020

Zapotrzebowanie na potas

Tam gdzie spodziewany jest wysoki plon jabłek, zwłaszcza na odmianie Gala, wzrasta zapotrzebowanie na potas. Dla wzrostu owoców jest to znacznie ważniejszy składnik niż azot. Azot najbardziej potrzebny jest do budowy masy drzewa. Same owoce potrzebują go znacznie mniej. W odróżnieniu od azotu, który pozostaje w dużej części w sadzie w postaci opadłych liści, czy gałęzi, potas prawie w całości wywozimy z owocami. Dlatego tak ważne  jest jego uzupełnianie.

Dla budowy plonu na poziomie 30 ton czy 90 ton jabłek, potrzebujemy prawie takiej samej ilości azotu, która wynosi około 100kg/ha. Jest to suma azotu który dostarczamy z nawożeniem doglebowym i dolistnym, azotu zmagazynowanego przez drzewo, oraz to co roślinie dostarczają rozkładane w ziemi substancje organiczne. W przypadku potasu, do budowy plonu na poziomie 30ton potrzeba 90kg/ha tego składnika, a wartość ta wzrasta do 180kg/ha gdy plon wynosi 90ton owoców.

Niewielkie różnice w zapotrzebowaniu na azot w zależności od plonowania związane są z tym, że przy słabszym plonowaniu, drzewa silniej rosną, a wiec ta sama ilość azotu, która jest pobierana  przy słabszym plonie więcej trafia do pędów, a przy większym, do owoców. W przypadku potasu potrzebny jest on tylko owocom.

Najważniejszym terminem nawożenia potasem jest jesień. To jedynie wówczas możemy wysiać najtańsze na rynku nawozy oparte na chlorku potasu. Termin jesienny  do głównego nawożenia potasem  zawsze będziemy rekomendować.  Jednak tam gdzie zawiązanie jest obfite, zwłaszcza na odmianach potasolubnych (Gala), w sytuacji gdy wymagają tego analizy gleby a nawożenie jesienne było niewystarczające,  proponujemy wysiać obecnie uzupełniające dawki potasu w postaci siarczanowej stosując 50-70kg K2O/ha co daje około 100-150kg siarczanu potasu na hektar.

Potas nie jest tak łatwo wymywany z gleby jak azot, jednak na lżejszych gruntach, zwłaszcza tam gdzie spadło ponad 100mm wody można spodziewać się deficytów potasu.   W takich warunkach, nawet przy wcześniejszym, jesiennym nawożeniu potasem , warto wykonać nawożenie uzupełniające na poziomie 100-150 kg siarczanu azotu na ha. Im gleba lżejsza tym dawka większa. Na glebach zwięzłych, gliniastych, nawożenie potasowe praktycznie nie jest konieczne.

Do nawożenia dolistnego wapniem proponujemy powrócić pod koniec obecnego tygodnia.

Tam gdzie wzrost jednorocznych pędów jest zbyt intensywny można wykonać cięcie korzeni. Zabieg ten będzie miał niedawnego wpływu na wielkość czy jakość owoców .

Dodatkowo, zwłaszcza na odmianach z grupy  Jonagold, w celu wyhamowania wzrostu i lepszego zakładania pąków na kolejny sezon, można wykonać zabieg jednym z produktów zawierającym etefon dawce 0,3/ha dla produktu   480 SL. Zabieg wykonujemy gdy temp. Powietrza wynosi między 20 a 25C

 
TAGS:

Pozostałe Komentarze dnia

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Siarczan wapnia czyli gips rolniczy

Gips rolniczy Stosowane nawozy wapniowe pod postacią kredy czy tlenku wapnia , nie są  traktowane jako dobre uzupełnienie gleby w przyswajalny  wapń. Główną rolą tych nawozów jest podnoszenia glebowego pH, a nie dostarczanie wapnia roślinom. Aby wzbogacić glebę w...

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Próbki gleby, wapnowanie -regulacja pH

Podstawowa analiza gleby obejmuje oznaczenie jej odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto oznaczyć również  zawartości materii organicznej oraz skład granulometrycznego gleby. Próbki gleby powinno pobierać się...

Etylen

Etylen

Etylen  jest gazowym, roślinnym regulatorem wzrostu. Hormon ten jest zarówno aktywatorem, jak i inhibitorem  wzrostu i rozwoju. Pobudza dojrzewanie i opadanie owoców. Stymuluje zrzucanie liści i proces starzenia. Aktywuje tworzenie i rozwój pąków. Ponieważ etylen jest...

Rak kory jabłoni

Rak kory jabłoni

Właśnie wchodzimy w okres, w którym zwalczanie chorób kory i drewna jest kluczowym zagadnieniem agrotechnicznym. W przypadku jabłoni mówimy o chorobach grzybowych jakimi są rak i zgorzel kory a u drzew pestkowych o chorobie bakteryjnej  - rak drzew owocowych. Tu warto...

Prace po zbiorach

Prace po zbiorach

Praktycznie we wszystkich rejonach zbiry są już zakończone, lub zakończą się w przeciągu kilku dni. To nie kończy prac jakie powinny być wykonane jeszcze w ty sezonie w sadzie. W zależności od potrzeb należy rozważyć wykonanie działań wymienionych poniżej. W...

Uszkodzenie gradowe

Uszkodzenie gradowe

W niektórych rejonach jabłka zostały uszkodzone przez grad. Owoce są  wyrośnięte i odsłonięte, a więc wyjątkowo narażone na uszkodzenia.  Dodatkowo owoce są tuż przed zbiorem, zawierają znaczne ilości wody a więc mogą być trudności by rany szybko wyschły i zaczęło się...