Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

17 maja, 2020

Mączniak jabłoni. Biologia

Choroba, powodowana przez grzyb Podosphaera leucotricha, występuje powszechnie na wielu uprawianych, podatnych odmianach jabłoni. Przy silnym porażeniu drzew wielkość plonu i jakość owoców może być silnie obniżona. Jednak tolerancja na porażenie poszczególnych, nawet podatnych odmian, jest różna. Dla przykładu odmiana Koksa Pomarańczowa reaguje spadkiem plonu i pogorszeniem jakości owoców już przy porażeniu kilku procent pędów, podczas gdy odmiana Idared dopiero przy porażeniu ponad 50% pędów.

Objawy. Objawy mączniaka jabłoni występują na liściach, pędach, pąkach i kwiatach oraz rzadziej na owocach. Porażone pąki, po przemarznięciu zamierają lub charakteryzują się opóźnieniem rozwoju i pojawieniem się nalotu mączniaka na rozwijających się liściach lub kwiatach, które często zamierają nie zawiązując owoców. Na liściach w wyniku porażenia pojawiają się, początkowo na górnej stronie, chlorotyczne plamy, w miejscu których, zwykle na dolnej stronie, rozwija się biały, mączysty nalot złożony ze strzępek grzybni, trzonków i zarodników konidialnych. Silnie porażone liście i pędy są zahamowane we wzroście, ulegają deformacji i często zasychają. Objawy mączniaka na owocach występują najczęściej w postaci delikatnego ordzawienia, natomiast charakterystyczne plamy z widocznym białym nalotem można spotkać tylko na owocach niektórych odmian jabłoni, np. Early Genava. Niekiedy może dochodzić także do porażenia owoców gruszy, na których pojawiają się początkowo białe, mączyste plamy, które następnie stają się rdzawe. Porażenie pąków jabłoni, w których grzyb zimuje, powoduje ich rozluźnienie, co prowadzi do zwiększonej podatności na przemarzanie. Po mroźnych i wietrznych zimach pąki wraz z zimującą w nich grzybnią często zamierają, gdyż patogen może rozwijać się tylko na żywej tkance.

doc dr. hab Anna Bieleni

Instytut Praktycznego Sadownictwa

TAGS:

Pozostałe aktualności

Mszyca jabłoniowa

Mszyca jabłoniowa

Ten niewielki pluskwiak równoskrzydły występuje powszechnie na obszarze całego kraju i zasiedla głównie jabłonie. Czasami można go spotkać także na...

Zwójkówki w sadach owocowych

Zwójkówki w sadach owocowych

W uprawach sadowniczych Polski występuje ok. 23 gatunków motyli zwanych zwójkówkami liściowymi. Już sama nazwa określa ich sposób funkcjonowania w...

Szkodniki sadów owocowych

Szkodniki sadów owocowych

W ramach ułatwiania rozpoznawania owadów zamieszkujących sady owocowe, propagując zasady Integrowanej Ochrony roślin, Instytut Praktycznego...

Miodówka jabłoniowa

Miodówka jabłoniowa

Szkodnik o szerokim zasięgu występowania, z reguły w większym nasileniu występuje w Polsce południowej i środkowej. Szczególnie chętnie w sadach...

Gąsienice zwójkówek – multimedia

Gąsienice zwójkówek – multimedia

Gąsienice zwójkówek prowadzą skryty tryb życia. Na żerowanie wychodzą poza swoje kryjówki, najczęściej nocą. Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich...