Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

8 maja, 2020

Mszyca jabłoniowa

Ten niewielki pluskwiak równoskrzydły występuje powszechnie na obszarze całego kraju i zasiedla głównie jabłonie. Czasami można go spotkać także na gruszach, głogu i jarzębinie oraz irdze i pigwie. Jego zasadniczym miejscem bytowania są jednak drzewka jabłoni w szkółkach i młode jabłonie w sadach. W starszych sadach zasiedla przede wszystkim jednoroczne pędy. Żerowanie mszyc pozbawia drzewa znacznych ilości substancji pokarmowych co powoduje istotne osłabienie ich kondycji.

Drzewa silnie zasiedlone znacznie gorzej plonują i znacznie łatwiej przemarzają. Mszyca jabłoniowa może być także wektorem niektórych wirusów. Pierwsze larwy wylęgające się z jaj zimowych pojawiają się w okresie pękania pąków. Osobniki te po osiągnięciu dojrzałości płciowej zaczynają rodzić larwy następnego pokolenia. Często młode pędy, ogonki liściowe, a nawet liście mogą być całkowicie pokryte mszycami. Na skutek wysysania soków liście skręcają się, a kora na młodych pędach może podłużnie pękać. Powoduje to zahamowanie wzrostu pędów a często i zasychanie.

W zależności od warunków meteorologicznych gatunek ten ma 10 -16 pokoleń w ciągu sezonu wegetacyjnego. Lustracje na obecność tego szkodnika powinno prowadzić się od momentu ukazania się pierwszych liści co 10 dni aż do pierwszych przymrozków – najpierw na pąkach a potem na długopędach. Jest znaczna liczba preparatów zarejestrowanych do zwalczania mszyc. Powinno się jednak stosować przede wszystkim te (szczególnie po kwitnieniu), które są selektywne w stosunku do fauny pożytecznej a głównie w odniesieniu do drapieżców i parazytoidów mszyc. Mszyce są bowiem często efektywnie wyniszczane przez wrogów naturalnych. Do najważniejszych mszycojadów występujących w agrocenozach sadów należą: biedronki, drapieżne bzygowate, drapieżne pryszczarki, drapieżne pluskwiaki różnoskrzydłe, złotooki skorki i pająki. Warto zapamiętać, że wszystkie pająki występujące w sadach (a jest ich ponad 50 gatunków) to drapieżce

Prof.dr hab. Remigiusz Olszak
Instytut Praktycznego Sadownictwa

TAGS:

Pozostałe aktualności

Prowadzimy zapisy na szkolenia

Prowadzimy zapisy na szkolenia

Szkolenie podstawowe z IP w dniach 23-24 lutego 2023 Szkolenie uzupełniające z IP w dniu 21 lutego lub 28 lutego 2023 Zapisy pod numerem telefonu...

Mączniak jabłoni. Biologia

Mączniak jabłoni. Biologia

Choroba, powodowana przez grzyb Podosphaera leucotricha, występuje powszechnie na wielu uprawianych, podatnych odmianach jabłoni. Przy silnym...

Niepokojące objawy na gruszach

Niepokojące objawy na gruszach

Znaczne spadki temperatur, a w wielu miejscach także przymrozki z jakimi mieliśmy do czynienia w tym sezonie, przyczyniły się do wystąpienia w dużym...

Bawełnica korówka (mszyca krwista)

Bawełnica korówka (mszyca krwista)

Szkodnik zawleczony do Europy pod koniec XVIII a do Polski pod koniec XIX wieku, okazał się bardzo groźnym dla jabłoni (szczególnie w tamtych...