Komentarz dnia - codzienne informacje o sytuacji w sadach

Stacje meteorologiczne - dostęp do danych

Komunikaty - aktualna sytuacja agrotechniczna

1 maja, 2020

Miodówka jabłoniowa

Szkodnik o szerokim zasięgu występowania, z reguły w większym nasileniu występuje w Polsce południowej i środkowej. Szczególnie chętnie w sadach zagęszczonych i zaniedbanych. W przeszłości jeden z ważniejszych szkodników jabłoni. Postać dorosła to zielonoszary pluskwiak równoskrzydły długości ok. 3 mm z dachówkowato ułożonymi przezroczystymi skrzydłami.

Po wylęgnięciu z jaj zimowych larwy (5 stadiów) żerują na rozwijających się pąkach kwiatowych i liściowych powodując ich deformowanie, a nawet zasychanie.

Słodkie wydzieliny larw powodują sklejanie się pąków . Owady dorosłe pojawiają się w drugiej połowie czerwca – jaja składają sukcesywnie przez wrzesień i październik. Jaja są żółte wydłużone długości ok. 0,4 mm ułożone najczęściej paciorkowato wzdłuż fałdów kory okalających krótkopędy. W ciągu roku występuje jedno pokolenie. Zwalczanie jeśli konieczne wykonuje się w fazie zielonego pąka kwiatowego. Oprócz miodówki jabłoniowej na jabłoniach występują jeszcze miodówki o łacińskich nazwach Cacopsylla melanoneura i Cacopsylla picta. Są one zdecydowanie mniej liczne i nie powodują takich bezpośrednich uszkodzeń jak miodówka jabłoniowa. Ich obecność w sadzie nie jest jednak obojętna bo mogą stwarzać znaczne zagrożenie dla zdrowotności drzew. Gatunki te są bowiem efektywnymi wektorami fitoplazmy powodującej proliferację jabłoni. Obydwa gatunki zimują w stadium owadów dorosłych i wczesną wiosna (marzec, kwiecień) migrują z miejsc zimowania do sadów jabłoniowych. W związku ze wzrastającym zagrożeniem proliferacją powinno prowadzić się monitoring występowania tych gatunków.

Prof. dr hab. Remigiusz Olszak
Instytut Praktycznego Sadownictwa

TAGS:

Pozostałe aktualności

Mszyca jabłoniowo-babkowa

Mszyca jabłoniowo-babkowa

Jest to jeden z najbardziej szkodliwych gatunków mszyc występujących na jabłoniach. Pospolita w sadach na terenie całej Polski. Ciało dorosłych...

Mszyca jabłoniowa

Mszyca jabłoniowa

Ten niewielki pluskwiak równoskrzydły występuje powszechnie na obszarze całego kraju i zasiedla głównie jabłonie. Czasami można go spotkać także na...

Zwójkówki w sadach owocowych

Zwójkówki w sadach owocowych

W uprawach sadowniczych Polski występuje ok. 23 gatunków motyli zwanych zwójkówkami liściowymi. Już sama nazwa określa ich sposób funkcjonowania w...

Szkodniki sadów owocowych

Szkodniki sadów owocowych

W ramach ułatwiania rozpoznawania owadów zamieszkujących sady owocowe, propagując zasady Integrowanej Ochrony roślin, Instytut Praktycznego...

Gąsienice zwójkówek – multimedia

Gąsienice zwójkówek – multimedia

Gąsienice zwójkówek prowadzą skryty tryb życia. Na żerowanie wychodzą poza swoje kryjówki, najczęściej nocą. Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich...