Współpraca

Serwis informacyjny www.ipsad.pl to narzędzie dzięki któremu sadownicy mogą znaleźć najważniejsze informacje dotyczące zagadnień agrotechnicznych związanych z uprawą sadów i produkcją owoców.

Systematycznie o bieżących zagrożeniach informujemy Państwa codziennie rano w  krótkich wiadomościach dnia w postaci komentarz dnia.

Dysponujemy własną siecią stacji meteorologicznych, a dzięki współpracy z doradcami z innych krajów możemy udostępnić naszym klientom modele chorobowe i te dotyczące rozwoju szkodników. Wymienione programy znacznie ułatwiają podejmowanie właściwej decyzji dot. zwalczania wybranych zagrożeń. Równolegle z komunikatami, dla zainteresowanych osób, uruchomiony jest specjalny serwis telefoniczny, umożliwiający bezpośredni kontakt z naszymi specjalistami.

Ważnym osiągnięciem firmy jest wdrożenie i funkcjonowanie systemu ISO 9001:2015. Certyfikat został przyznany przez firmę TÜV Rheinland.

Na mocy decyzji Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 29 listopada 2022r. prowadzimy badania na skuteczność środków ochrony roślin z grupy akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów insektycydów i regulatorów wzrostu w uprawach sadowniczych (jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa, czereśnia, truskawka, malina, porzeczka) w szkółkach roślin sadowniczych, w uprawach rzepaku ozimego i jarego, zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto, owies, jęczmień), kukurydzy, ziemniaków oraz w przechowalniach i chłodniach.

Dodatkowo, po wcześniejszym umówieniu, wykonujemy lustracje sadów zakończone specjalnym raportem. Wykonujemy analizy biologiczne pobranego z plantacji materiału, w tym próby odpornościowe, z odpornością parach jabłoni na wybrane fungicydy włącznie.

Prowadzimy szkolenia z integrowanej produkcji roślin (szkolenia dla osób stosujących środki ochrony roślin) , doradztwa dotyczącego ś.o.r., (szkolenia dla osób zajmujących się obrotem środkami ochrony roślin). oraz szkolenia agrotechniczne.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie załącznika Formularz Zgłoszeniowy 2023 i wysłanie go na poniższy adres e-mail info[at]ipsad.pl

Warunki współpracy dostępne są w zakładce WSPÓŁPRACA